UNIK – Universite​tssenteret på Kjeller

Utdanning og kurs

Stiftelse som samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU om undervisning og veiledning av studenter på master- og ph.d.-nivå, i tilknytning til forskningsinstituttene på Kjeller og samarbeidende næringsliv og offentlig sektor