Finnsolenergi.no er et bransjeregister fra Norsk solenergiforening. Her finner du oppdatert informasjon om hvem som leverer tjenester og produkter innen solenergi. Aktørene som listes i finnsolenergi.no må oppfylle visse kriterier, og betaler ikke for oppføringen (status for 2014 og 2015).

Utviklingen av Finnsolenergi.no samt kartleggingen i Akershus og Oslo Fylkeskommune er delfinansiert av Regionalt innovasjonsprogram (RIP) for Akershus i 2014. Hordaland Fylkeskommune har delfinansiert kartleggingen i Hordaland.

Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell organisasjon som arbeider for økt kunnskap om, og økt bruk av solenergi i Norge. Foreningen arbeider for å fremme solenergi blant annet ved å skape et samlende miljø med kontakt over profesjonsgrensene, ved å informere om solenergi, samt ved å påvirke myndighetene til å tilrettelegge for utnytting av solenergi.

Les mer om solenergi eller bli medlem i Norsk solenergiforening på solenergi.no.

 

Print

 

Logo_Hordaland fylkeskommune