Finnsolenergi.no er et leverandørregister fra Norsk Solenergiforening.

Her finner du oppdatert informasjon om hvem som leverer tjenester og produkter innen solenergi. Aktørene som listes i finnsolenergi.no må oppfylle visse kriterier.

Solenergiforeningen ønsker å spre informasjon og en trygghet for de som ønsker å anskaffe et solenergi-anlegg. Det er du som eier som er ansvarlig for at ditt solenergianlegg er oppført i henhold til lover og regler. Med finnsolenergi.no har vi hjulpet deg litt på vei – bruk fagfolk for din egen sikkerhet og for at du skal bli fornøyd med anlegget ditt. I tillegg til finnsolenergi så anbefaler vi også våre kurs som du kan finne på vår nettside her.

Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell organisasjon som arbeider for økt kunnskap om, og økt bruk av solenergi i Norge. Foreningen arbeider for å fremme solenergi blant annet ved å skape et samlende miljø med kontakt over profesjonsgrensene, ved å informere om solenergi, samt ved å påvirke myndighetene til å tilrettelegge for utnytting av solenergi.

Les mer om solenergi eller bli medlem i Norsk solenergiforening på solenergi.no.
Bli medlem her.