Kriterier for å bli registrert som en aktør

Norsk Solenergiforening kan ikke garantere for aktørene som er listet og deres kvalitet, men de oppfyller de listede kriteriene – avhengig av deres kategori:

Solstrøm

  • Er registrert i Elvirksomhetsregisteret, eller har samarbeidsavtaler med godkjent selskap som er registrert.
  • Har vært etablert og registrert minimum 2 år i Brønnøysundregisteret.
  • Har levert minimum 10 anlegg i løpet av de siste 2 årene.

Solvarme

  • Tilbyder har vært etablert og registrert minimum 2 år i Brønnøysundregisteret.
  • Tilbyder har levert minimum 5 anlegg i løpet av de siste 2 årene.

Disse kriteriene er fastsatt i dialog med DSB, og skal bidra til at brukerne av finnsolenergi.no skal oppleve en trygg plattform med seriøse aktører i møte med solenergibransjen.