Kriterier for å bli registrert som en aktør

Norsk solenergiforening kan ikke garantere for aktørene som er listet og deres kvalitet, men aktørene:

  • Er registrert i foretaks- og merverdiavgiftsregisteret
  • Har minimum ett års drift eller tilsvarende dokumentert kunnskap
  • Har oppgitt minimum to relevante leveranser eller tilsvarende dokumentert kunnskap
  • Har gitt en selvbekreftelse på at de leverer produkter og tjenester i henhold til norsk regelverk