Vis filter

Arkitekt

ABO har som målsetning å være ledende innenfor fagområdene arkitektur, plan og bærekraftig design. Gjennom helhetlig planlegging, jobber vi frem mot en estetisk god og funksjonell arkitektur.

ABO Plan og Arkitektur
Hamnevegen 53
Osøyro
5200

56570070

www.abo-ark.no

ABO jobber i nært samarbeid med oppdragsgivere og samarbeidspartnere, slik at man gjennom tverrfaglige arbeidsprosesser sikrer gode sluttprodukt.
Kontorets kompetanse består primært av to fagområder: arealplan, arkitektur og bærekraftig design. Planavdelingen har lang erfaring med jobber for private og offentlige oppdragsgivere. Arkitektavdelingen har tegnet nybygg som barnehager, skoler, kirkebygg, boliger og næringsbygg. Kontoret har også bred erfaring innen rehabilitering, ombygging og Passivhus design. I alle prosjekter hvor dette er relevant, fokuserer vi på tett samarbeid mellom våre to avdelinger.
Gjennom et sosialt miljø med faglig bredde sikrer vi gode vilkår for kreative og inkluderende prosesser, både tverrfaglig og internt. I tillegg gir årlige studieturer til inn- og utland, samt jevnlig deltakelse i arkitekt- og plankonkurranser, kollektive løft til den faglige kompetansen.

Oseana Kunst og Kultursenter. Jeff Graves var prosjekterende arkitekt for Solcellanlegg. http://www.oseana.no/
FLO Bygget på Haakensvern, Jeff Graves var prosjekterende arkitekt for bygget. http://veidekke.no/prosjekter/article7922.ece

Postadresse

Postboks 291
Osøyro
5200
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

AF Energi & Miljøteknikk er en av Norges fremste energientreprenører. Vi gjennomfører prosjekter over hele Norge, for både private og offentlige aktører.

AF Energi & Miljøteknikk
Innspurten 15
Oslo
0663

22891100

afgruppen.no/

Vi har bygd opp et av Europas fremste kompetansemiljø på energisystemer. Energiproduksjon skjer i stor grad ved forbrenning av fossile brensler. Selv med et stort potensial i utnyttelse av fornybare energikilder som vind og sol. Ligger det største potensialet i å bruke energi mer effektivt. Vi samler kunnskap og kompetanse for å lede an i utviklingen av smartere og mer energieffektive løsninger. For å få markedet til å velge riktige løsninger, holder det ikke at de er energieffektive, men de må også være økonomisk lønnsomme. Vi kaller det blå miljøeffekt!

Solcelleanlegg OMT 8-10, studentbyen på Kringsjå, kunde SIO

Postadresse

Postboks 6272 Etterstad
Oslo
0603
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Agder Solenergi AS installerer og selger nøkkelferdige solfangeranlegg med tilhørende utstyr, samt vannbåren varmeanlegg med sekundær varmekilde.

Agder Solenergi AS
Elgstien 65
KRISTIANSAND
4637

92463830

www.agdersolenergi...

Agder Solenergi AS leverer nøkkelferdige solfangeranlegg og vannbåren varmesystemer.

I vårt produkt er solvarmen den primære varmekilden, men vi integrerer sekundær varmekilde for å dekke opp når sola ikke skinner. Sammen skal produktet dekke behovet for oppvarming og varmtvann hele året. Vi har gode innkjøpsavtaler med både norske og utenlandske leverandører, og utfører mesteparten av installasjonsarbeidet selv. Dermed er vi også svært konkurransedyktige på pris.

Bassengvarme er også et satsingsområde for oss. Med solfangere for bassengoppvarming vil man kunne forlenge badesesongen betraktelig for en forholdsvis rimelig pris sammenlignet med andre alternativer.

Joar Larsen startet opp Agder Solenergi AS i 2016. Han har 15 års erfaring med arbeid innen varme- og energitekniske systemer og er utdannet maskinsjef (2002), samt ingeniør innen fornybar energi (2015).

6 kvm solfangere for varmtvann: https://www.agdersolenergi.no/single-post/2017/04/03/Installering-av-Hewalexanlegg
5 kvm drain-back solfangere: https://www.agdersolenergi.no/single-post/2017/01/31/Installering-av-ASV-Solar-demo-anlegg-i-Elgstien-65
9 kvm vakuumrør: https://www.agdersolenergi.no/single-post/2017/09/05/Enda-et-anlegg-ferdigstilt-%F0%9F%98%80

 • SolarKeymark
Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørEnergiselskap

Agriel AS er et nytt kraftselskap som har fokus på landbruket og på produksjon av billig ny fornybar energi. Medeierskapet gir våre medlemmer og eiere muligheten til å bygge sine solcelleanlegg til kostpris.

Agriel AS
Gardkroken 5
Ørsta
6155

97072117

www.agriel.no

Ved å introdusere en kostprismodel, ser vi allerede at våre medeiere kan handle utstyr på øverste hylle til laveste pris. Dette øker verdiskapingen og ROI til våre medlemmer/medeiere.
I tillegg til at våre kunder får øket ROI, får de også muligheten til å bli med i vårt landbruksnettverk av gårder. Dette vil på sikt gi en øket verdi og en mulighet til å få bedre priser for salg av solstrøm til kraftmarkedet.
Det er i disse dager mulig å tegne seg for aksjer i Agriel dersom du kvalifiserer til dette. Besøk våre hjemmesider og les mer der. Velkommen skal du være.

46 prosjekter
Største: 130 kWp
Minste: 4,2 kWp
Gjennomført i samarbeid med NTE Marked AS og Haugaland Kraft AS

Kunne ikke laste kart.

Boligleverandør

Aktivhus har som mål å bygge energi- og klimanøytrale bygg samtidig som godt inneklima og miljøhensyn ivaretas. Aktivhuskonseptet er derfor basert på en helhetlig plattform hvor energi, inneklima og miljø inngår som tre likeverdige kvaliteter.

Aktivhus Entreprenør AS
Kjelsåsveien 160
0491
Oslo

93407347

www.aktiv-hus.no

Aktivhuskonseptet søker å etablere en bredere og mer helhetlig plattform for hva framtidens bærekraftige byggemetoder skal være.
Aktivhuskonseptet har som mål å bygge energi- og klimanøytrale bygg samtidig som godt inneklima og miljøhensyn ivaretas. Aktivhuskonseptet er derfor basert på en helhetlig plattform hvor energi, inneklima og miljø inngår som tre likeverdige kvaliteter.
Aktivhuskonseptet åpner for et mangfold av løsninger og metoder, vel vitende om at innovasjon er viktig for å utvikle de beste og mest framtidsrettede løsningene. Mennesket og miljøet settes i sentrum og de teknologiske løsningene samt de bo- og livsstilsmodellene som utvikles skal tjene dette formål.
Aktivhus leverer idag boliger som er 0-energihus, og hvor bl.a. solcelleanlegg inngår som et viktig element. Husene bygges med miljøvennlige, klimanøytrale og inneklimasikre materialer. Konstruksjonene er "pustende" (diffusjonsåpne) og ventilasjonen er smart-naturlig.

Postadresse

Postboks 23 Kjelsås
0411
Oslo
Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørInstallatørKonsulent/rådgiver

Alt Installasjon er en elektrikerbedrift med hovedkontor i Vestfold.
Alt+ er vårt satsingsområdet innenfor fornybar energi med fokus på solcelleanlegg til privat, næring og landbruk.
Alt+ tilbyr rådgiving, prosjektering og installering.

Alt Installasjon AS
Skaugveien 2
3178
Våle

33061020

www.altpluss.no

Vi i Alt Installasjon er din lokale elektriker i Vestfold. Vi leverer alt av elektrikertjenester og elektroservice til privat og bedrift. Vi gjør alle typer elektroinstallasjoner til alle typer bygg. Med andre ord: ALT du trenger!

Alt+ er en del av Alt Installasjon.
Vi har kunnskapen som gjør det lettere å bli grønn.

Din trygghet er vår kompetanse og lange elektroerfaring.

Sammen finner vi løsninger som gjør det enklere å spare penger og få en grønn og komfortabel hverdag.
Alt+ leverer solcelleanlegg til både privatboliger, næringsbygg og større offentlige bygg.

Vi leverer også smarthus og billadere til alle segmenter.
Innenfor solceller og solenergi kan vi levere innenfor hele Norge.

Nye Horten videregående skole - 560 kWh, er et av våre siste prosjekter. Skolen skal stå klar til skolestart høsten 2019, og blir Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg.
Vi har også en del referanser innen privat, landbruk og næring som kan oversendes ved forespørsel.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørKonsulent/rådgiver

Prosjektering, leveranse og utleie av null – utslippsløsninger for anlegg- og byggeplasser

Arcticnor AS
Veumåsen 21
Duken
3133

94030801

www.arcticnor.no

Selskapet ble stiftet i 2015 og solgt til dagens eier i 2017. Selskapet har etter eierskiftet lagt om forretningsstrategien og endret navn til ArcticNOR AS.

Vår strategi er å bli foretrukket samarbeidspartner og leverandør til byggebransjen i Norge gjennom å prosjektere og levere miljøvennlige løsninger etter prinsippet om nullutslipp.

Vår klare anbefaling er å velge bærekraftige nullutslipps løsninger i dag, i stedet for både fossil og fossilfrie løsninger.

Diverse prosjektering utført for:
- ABB AS
- BREVIK ENGINEERING AS
- ENWA AS
- KANFA AS

Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

Asplan Viak bistår prosjekter innen solenergi og energilagring til nye og eksisterende bygg. Vi tilbyr rådgivning på skissestadiet, bistand til innkjøp og anbudsprosesser, samt støtte gjennom overtakelse og kvalitetskontroll av anlegg.

Asplan Viak
Kjørboveien 20
Sandvika
1337

41799417
www.asplanviak.no/...

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har ca. 1000 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder.

Asplan Viak følger prosjektene hele vegen fra tidligfase utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstillelse, igangsetting og drift.

Innen solenergi har vi medarbeidere med bred erfaring både fra plan og arkitektur og praktisk erfaring fra innkjøp, byggeledelse og kvalitetskontroll. Alle bygninger trenger en skikkelig evaluering for å finne beste løsning, og Asplan Viak garanterer en godt ledet innkjøpsprosess for å finne beste leverandør i markedet. Slik oppnår kundene våre solenergianlegg som gir best mulig energiutbytte, høy lønnsomhet og god kvalitet.

Peter Bernhard: 40407862/peter.bernhard@asplanviak.no
Trygve Mongstad: 99228200/trygve.mongstad@asplanviak.no

Bislett stadion / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF: Konseptutredning og anskaffelse av 120 kWp solceller og 100 kWh energilagring
Powerhouse Kjørbo / Entra: Prosjektering av Norges første Powerhouse. Anskaffelse av totalt ca 1 MW solceller i flere utbyggingsfaser
Åssiden VGS / Buskerud Fylkeskommune: Planlegging og anskaffelse av ca 200 kWp solceller, «Norges største testanlegg for solceller».
Powerhouse Telemark / R8 Property: Konseptutvikling og funksjonsbeskrivelse for solceller på tak og fasade, ca 250 kWp
Powerhouse Svart / Snøhetta: Utvikling av solenergiløsning til verdens første Powerhouse-hotell.
Fornebu senter / Skanska: Planlegging og anskaffelse av ca 200 kWp solceller
Oseana / Os kommune: Konseptutvikling for BIPV-fasade på ca 500m2, anskaffelsesprosess solcelleanlegg ca 65 kWp.
CC Vest / Mustad Eiendom: Løsningsdesign og anskaffelse av 364 kWp solceller

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandør

ASV Solar AS (Norsk solfangerproduksjon) produserer og selger solvarmesystemer.

ASV Solar AS
Sørbyveien 223
3083
Holmestrand

40080195

www.asvsolar.no

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Leverandør av Solenergiprodukter i samarbeid med Solenergi FUSen. BA lagerfører ett komplett spekter av produkter innen solenergi, som selges og distribueres via våre installatørkunder. BA har servicesenter på 25 lokasjoner med lokal kompetanse.

Berggård Amundsen & Co AS
Grenseveien 10
Ski
1406

23 03 63 00

www.baelgros.no/

Berggård Amundsen & Co AS (BA) er en selvstendig og norskeid elektrogrossist. Det at vi er både norske og familieeide er med på å gjøre oss litt annerledes enn mange andre i vår bransje. Det påvirker våre forretningsverdier og kjerneverdier, og inspirerer oss til å tenke langsiktig.

BA er litt mindre enn konkurrentene, men gjennom vår organisasjon og arbeidsform har vi en lokal kontaktflate med kundene som er større enn noen andre i bransjen har. Vi er litt nærmere kundene våre og deres hverdag. Kortere beslutningsveier og mer direkte kommunikasjon gir oss muligheter og resultater som systemer alene aldri kan oppnå.

BA skal ikke være våre leverandørers salgskanal, men våre kunders støtte. Det skal de merke på den måten at vi hele tiden legger opp vår drift på deres premisser, for å gjøre arbeidsdagen deres litt enklere og litt bedre.

Siste prosjekter:
Næringsbygg Farsund, 24kWp
Enebolig Tønsberg, 4,8 kWp

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatørKonsulent/rådgiverBoligleverandør

BlueTec startet med et mål om å bli ledende på energirådgivning, solcelleanlegg og større elbil ladeanlegg innen fem år. Selskapet har tatt store steg, og vi er i dag en betydelig aktør spesielt på Østlandet, men med oppdrag fra nord til sør.

BlueTec AS
Stoltenbergs gate 48
3112
Tønsberg

33331100

bluetec.no/

Vi har hovedkontor og lager i Tønsberg, men for økt fleksibilitet har vi også eget prosjektkontor i Oslo. Ved valg av kontor og lager, verdsetter vi møteplass for våre kunder og samarbeidspartnere, samt tilgang til demoanlegg på energistyring, solenergi og ladeanlegg. Våre eksperter hjelper deg her med inspeksjon, testing, og bred kunnskap. Dermed kan du ta de viktigste beslutningene med all tilgjengelig informasjon.

BlueTec har en rekke sertifiseringer, deriblant i Elvirksomhetsregisteret DSB, Nelfo, Norsk Solenergiforening, StartBank, Vestfold Klima og Energiforum, m.fl. Vi samarbeider også tett med Enova og Norsk Elbilforening.

Vi har høyt fokus på HMS arbeid og miljøarbeid i det daglige. Vi er selvfølgelig Miljøfyrtårn sertifisert og jobber mot å bli klimanøytrale i løpet av neste år.

 • Solcellesertifikater

Postadresse

Postboks 1232, Trudvang
3105
Tønsberg
Kunne ikke laste kart.

InstallatørKonsulent/rådgiverBoligleverandør

Er kunden fornøyd er vi fornøyd!

Bø installasjon AS
Stasjonsvegen 17
Bø i Telemark
3800

35060350

installasjon.as/

Ledende elektrobedrift sentralt plassert i hjertet av Telemark med mange års erfaring innen energiarbeid med solceller, analyse, varmesystemer og varmepumper.

Ekspert sentret i Bø 52,6kWp
Vrangfossveien 15,3kWp
Fossheim vegen 9,9kWp

+bolig og hytte anlegg fra 200wp til 14,8kWp

 • Solcellesertifikater
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Boligenergi er totalleverandør av smarte og kostnadseffektive energiløsninger i nye og eksisterende boligbygg. Vår kompetanse er energireduksjon (ENØK) og energiproduksjon (fornybar energi).

Boligenergi AS
Smeltedigelen 1
Oslo
0195

22891300

www.boligenergi.no...

Boligenergi AS ble etablert i 2013 med OBOS og AF Gruppen som eiere. Vår hovedvirksomhet er energirådgivning, energientreprenør aktiviteter og oppfølging av leveranser gjennom service og driftsavtaler på tekniske anlegg.

Boligenergi AS er opptatt av hvordan vi kan redusere energibruk, tette energi-lekkasjer og hvordan vi produserer og distribuerer energi på en effektiv og lønnsom måte. Våre anbefalinger om fornybar energiproduksjon basert på sol, vind, varmepumper teknologi, pellets eller bio-olje er alle basert på en analytisk vurdering i kombinasjon med teknisk- og økonomisk gjennomførbarhet. Vi er godkjent rådgiver til Klima - og energifondet i Oslo kommune samt har gode relasjoner med Enova.

Nedre Silkestrå - EPC fase 1: http://boligenergi.no/2016/1781/epc-i-norske-boligselskap
Grøndalsbakken borettslag - Avtrekksgjenvinnig: http://boligenergi.no/2016/1747/det-ligger-i-lufta-pa-elverum
Kragskogen terrasse: http://boligenergi.no/emne/energieffektivisering-enok

Postadresse

Pb 6272 Etterstad
0603
Oslo
Kunne ikke laste kart.

Installatør

Bravida kombinerer det store selskapets ressurser med den lokale bedriftens fleksibilitet og nærvær. Bravida er Skandinavias ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for bygg.

Bravida Norge AS
Damsgårdsveien 131
5160
Laksevåg, Bergen

02407

bravida.no

Trenger du hjelp med installasjon av en ny eiendomsteknisk løsning? Vi leverer så vel enkeltstående tjenester som helhetsløsninger. Allerede før selve installasjonen begynner, kan vi hjelpe til med både analyse, design og prosjektering.

Har du en installasjon som trenger service? Du har kanskje en eldre bygning som trenger renovasjon, vedlikehold eller justeringer? Vi påtar oss både store og små oppdrag og tilbyr serviceavtaler for alle typer installasjoner innen elektro og VVS.

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Brødrene Dahl AS ble etablert i Norge i 1917 og er landets ledende leverandør av tekniske produkter innenfor fagområdene VVS, VA og Industri.

Brødrene Dahl AS
Brynsengveien 5
0667
Oslo

22 72 55 00

dahl.no

Som ledende leverandør av varmeprodukter og systemer arbeider vi kontinuerlig med å være oppdatert når det gjelder nye teknologier og nye kilder for “kortreist”, miljøvennlig og fornybar energi.

Vi tilbyr komplette løsninger og enkeltkomponenter for fornybare energikilder som for eksempel solenergi og jordvarme med solfangere, varmepumper og annen teknologi for oppvarming av boliger og næringsbygg.

Kunne ikke laste kart.

Installatør

Bygg-Tech AS på Notodden prosjekterer og installerer solcelleløsninger for tak og fasade til hytter, hus og næringseiendommer.

Bygg-Tech AS
Sandsdalensgate 2
Notodden
3683

97122545

www.byggtechnotodd...

Bygg-Tech AS er en tradisjonell blikkenslagerbedrift som har utstrakt kompetanse på rehabilitering av fasade og tak med 40 års erfaring. Smart-Tak og Fasade med solceller er fremtiden ved rehabilitering og ved nyanlegg.I samarbeid med vår leverandør, har vi løsninger for de fleste, integrerte løsninger eller utenpåliggende.Kontakt oss for en uforpliktende energiprat.

I samarbeid med vår leverandør Solcellespesialisten:http://www.solcellespesialisten.no/
Tunga Gård, 175kWp, 2016

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Tenk deg ditt eget solvarme-anlegg med solenergi fra effektive solfangere som er arkitektonisk integrert og teknologisk optimalisert for å bevare miljøet og din egen økonomi - DET ER TID FOR Å TENKE OM IGJEN

Catch Solar AS
Gamle Ringeriksvei 56
Bekkestua
1357

91307919

www.catchsolar.no

Catch Solar AS ble stiftet august 2016 og er en videreføring Catch Solar Energy AS. Selskapet teknologi for flate solfangere og solvarme-systemer til å varme opp vann, varme opp bygninger eller kjøle bygninger. Vår solfanger teknologi er effektive og utnytter 3 - 5 ganger så mye av solenergien i forhold til solceller for produksjon av elektrisitet. Derfor er solvarmesystemer et reelt alternativ energikilde for varmeformål. Vi tar på oss hensiktsmessige totalentrepriser eller inngår i andres totalentrepriser med kompetente leverandører. Vi tilbyr også oppfølging under drift.

Hjemmeside: www.catchsolar.no

Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

COWI tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester for solenergianlegg, både anlegg for solvarme og solceller. Vi tilbyr potensialstudier, lønnsomhetsvurderinger, konseptbeskrivelser og detaljprosjektering.

COWI AS
Grenseveien 88
Oslo
0663

+47 02694

www.cowi.no

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Som en del av COWIgruppen, med 80 års erfaring og ca 6200 med-arbeidere, har vi kompetanse og kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt. Slik skaper vi langsiktige verdier for samfunnet, enkeltmennesket og våre oppdragsgivere.

Vår visjon er å skape bærekraftig grunnlag for morgendagens samfunn. Vi skaper merverdi for kunder, brukere og samfunnet som helhet gjennom kompetanse, kapasitet og 360° tilnærming.

Nytt Folkehelseinstitutt:
Ca. 40.000 m2 nybygg, laboratorier og kontor. Ca. 9000 m2 rehabilitering av vernede bygninger (til Passivhusnivå)Nybygget er planlegt med 4000 m2 fasadeintegrerte solceller. Dette gir et bidrag til bygniingen på over 4 kWh/m2. Prosjektet har som ambisjon at byggene skal være i front med hensyn til energi og miljø ved ferdigstillelse. Dette krever fleksible og fremsynte løsninger som kan møte fremtidige krav og muligheter.
For ytterligere prosjektinformasjon, se: http://www.arkitektur.no/nybygg-og-rehabilitering-nasjonalt-folkehelseinstitutt

Frydenhaug Skole:
Termisk energiproduksjon fra vann til vann-varmepumpe, som dekker energibehovet til transmisjon, infiltrasjon, varmt tappevann og oppvarming av basseng. Oppvarming av varmtvann får også tilskudd fra solfangere på taket. Solfangere kan også levere temperert vann direkte til bassengfujnksjoner. Det nye bygget oppnår energiklasse A. Energimål i prosjektet: levert energi lavere enn 37 kWh/m2/år.
For ytterligere prosjektinformasjon, se: http://www.arkitektur.no/frydenhaug-skole

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandør

CTC Ferrofil er en del av Enertech group som er internasjonalt konsern innen oppvarming av bygg, bolig og varmtvann. CTC satser på oppvarming med fornybar energi og er forhandler for kjente merker som CTC varmepumper og solfangere fra Greenonetec.

CTC Ferrofil
Runnibakken 7
2150
Årnes

63904000

www.ctc.no

CTC Ferrofil har hovedkontor på Årnes i Akershus, hvor vi produsere varmtvannsberedere, modulsystemer og akkumulatortanker til bruk i alt fra blokker, eneboliger til store anlegg. CTC er en totalleverandør innen varmtvann og varme og har derfor lang erfaring i finne gode løsninger for oppvarming av vann og varme, i alle typer bygg og med tilført energi fra sol, luft, bergvarme, elektrisitet, pellets eller ved.

http://www.ctc.no/bedrift/hadeland-videregaaende-skole
http://www.ctc.no/bedrift/myhrerenga-borettslag

Kunne ikke laste kart.

Finansiering

Søker du finansiering til solcelleanlegget ditt i en bank som tar miljø og klima på alvor? Ønsker du råd hvordan du kan maksimere miljøgevinsten på boligen din? Lurer du på hvordan du kan minimere karbonavtrykket ditt og samtidig spare penger?

Cultura Bank
Holbergs gate 1
0130
Oslo

22995199

www.cultura.no

Cultura Bank er den eneste banken i Norge som forteller deg hva pengene dine lånes ut til. Som kunde i banken kan pengene dine være med på å skape ren luft, rent vann, mer rettferdighet og større fellesskap. Banken gir lån til blant annet miljøtiltak og samfunnsnyttige prosjekter.

Cultura Bank ble i 2016 kåret til Norges mest etiske bank i Etisk bankguide, en undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender.

https://www.hurdalecovillage.no/

http://www.tu.no/artikler/her-bor-de-helt-avkoblet-fra-bade-stromnett-vann-og-avlop/276110

http://okologisklofoten.blogspot.dk/

Andre sertifikater

B Corp™ -sertifisert, bedriftenes svar på Fairtrade-merket.
Miljøfyrtårn-sertifisert, en nasjonal miljøsertifisering.
Banken er godkjent medlem av Global Alliance for Banking on Values.

Postadresse

Postboks 6800, St Olavs plass
0130
Oslo
Kunne ikke laste kart.

Energiselskap

Vi er en av Norges største aktører på solcelleanlegg. Vi tilbyr strøm og solcelleløsninger. Alle våre solcelleanlegg leveres med visualisering og styring av energiforbruk. Vi tar hånd om hele prosessen, du blir plusskunde og selger overskuddsstrøm.

Smart Energi AS
Stabburveien 18
Fredrikstad
1617

02361

smartenergi.com

Vi har etablert Norges største private solcellepark på Hvaler. Smart Energi har vunnet anbud med Fredrikstad kommune i Østfold for utrulling av 125 solcelleanlegg i 2016. Vi tar hånd om hele prosessen, vi hjelper deg å finne den beste løsningen for din bolig. Vi leverer på eksisterende boliger, rekkehus, blokker og nye boliger.
Smart Energi er en del av markedsselskapet til Fredrikstad Energi med over 27.000 fornøyde strømkunder. Follo Energi og Askøy Energi er også en del av Fredrikstad Energi.
Smart Energi hjelper deg som kunde med å redusere strømforbruket ved å kutte kostnadene for kunden og samtidig spare miljøet.
Smart Energi het tidligere e20 Smart Energi AS, og driver tjenesten www.sologkraft.no.

Smart Energi har i samarbeid med Solcellespesialisten stått for ca 50% av alle nye solceller til eneboliger i Norge i 2015. Hovedandelen av dette er over 80 anlegg i Hvaler Solpark.
http://www.smartenergihvaler.no

http://www.sologkraft.no

Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

ECT AS er en av Norges ledende elektrorådgivere, og vi tilbyr rådgivning i alle faser av solcelle prosjekter.

ECT AS
Hotvetalléen 11
3018
Drammen

32 26 71 00

www.ect.no

ECT AS er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen elektroteknikk med kontor både i Drammen, Lysaker, Hønefoss og Trondheim. Firmaets oppdragsgivere omfatter offentlige og private byggherrer innenfor bygg, anlegg, industri, telekommunikasjon og samferdsel. Vi tilbyr rådgivning i alle faser av solcelle prosjekter.

Firma samarbeider med arkitekter, andre rådgivere og oppdragsgivere fra skisseprosjekt til ferdig anlegg. Vi har hele tiden vært opptatt av å jobbe strategisk mot våre overordnede mål, vi har formet bedriften steg for steg og fremstår i dag som en av bransjens ledende rådgivere.

ECT AS har jobbet med alt fra helt små anlegg på Svalbard, til store anlegg i Oslo-området. Vi er gode på å finne riktig produkt til kunden, slik at de får et anlegg de er stolte av å vise frem, også om 20 år.

Kunne ikke laste kart.

Arkitekt

Ekeberg Arkitektkontor arbeider for å forene praktiske løsninger med estetisk byggeri og fornuftig energibruk.

Ekeberg Arkitektkontor
Brannfjellveien 24
1181
Oslo

48277842

www.brahus.no

Ekeberg Arkitektkontor har dibk-godkjenning som ansvarlig søker og prosjekterende innenfor bygg, arkitektur og landskap. Kontoret arbeider særlig med eneboliger, hytter, til- og påbygg og bruks- og fasadeendringer inkludert loftsinnredninger og takoppløft.

For mindre prosjekter som garasjer o.l. kan vi også være ansvarlig for utførsel. Vi samarbeider med flere byggmestere, ingeniørfirmaer og utførende innenfor vann, varme og solenergi.

Primært tar vi oppdrag i Oslo og omegn og i Østfold på strekningen Oppegård – Hvaler. En viktig del av virksomheten er å utvikle en ny lavenergi enebolig. Dette er et prosjekt for salg på Brekke/Kirkøy, Hvaler. Se www.brahus.no

Kontoret utfører også utredninger og artikkelskriving innenfor temaer som byplan, utvikling, areal- og transportplanlegging og estetikk og arkitektur inkludert energi- og materialbruk,

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Elkem Solar formidler kontakt til REC distributører som leverer solpaneler til Norge.

Elkem Solar
Fiskaaveien 100
Kristiansand
4675

380 17000

www.elkemsolar.com...

Elkem Solar produserer silisium til bruk i solceller i Kristiansand.
REC produserer moduler i Singapore

Elkem Solar har utviklet en effektiv metallurgisk prosess for produksjon av Solar Silicon (ESS®) råstoff for Solarindustrien. Selskapet ble etablert i 2001 og er et datterselskap av Elkem AS, en global leder innenfor miljøvennlig produksjon av metaller og materialer

Høyrent silisium til solceller
Elkem Solar har produsert siden 2009 på Fiskaa i Kristiansand, Norge.

Se REC sine web sider for produkt info : www.recgroup.com

Postadresse

Po.Boks 8040, vågsbygd
Kristiansand
4675
Kunne ikke laste kart.

Leverandør

enco AS er en distributør av fremtidsrettede produkter. Vårt hovedfokus er energieffektive produkter.
I tillegg kan du bestille alt av tilbehør du trenger hos oss.
Hos oss skal det være enkelt å handle!

Enco AS
Stoltenbergsgate 48
Tønsberg
3112

33330900

www.enconordic.com...

Hos oss skal det være enkelt å handle!
Som kunde/forhandler av våre produkter, vil du enkelt kunne handle i vår nettbutikk.
Vår verdikjede er kort, noe som gjør det enkelt, oversiktlig og raskt å bestille hos oss.

Vi setter høye krav til produktene vi har i vårt sortiment.
Tett samarbeid med våre leverandører og våre produktspesialisert her i Norge gir oss god kunnskap om våre produkter. Hos oss kan du søke råd og veiledning.

Vårt mål er å ha utvalgte og strategiske samarbeidspartnere som ser og deler våre verdier, for et fremtidig tett samarbeid.

http://www.viridiansolar.com/no/bilde-galleri-solcelle-installasjoner.html#

Postadresse

Postboks 1256 Trudvang
Tønsberg
3105
Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

Energibygg er et mindre energikonsulentselskap som er velegnet til å påta seg mellom- og småskala oppdrag på tvers av landet.

Energibygg AS
Oscars gate 27
0352
Oslo

415 44 500

www.energibygg.no

Energibygg AS ble etablert i 2010 og tilbyr tjenester knyttet til energi i bygg. Våre rådgivere har høy kompetanse innen et bredt fagfelt og kan bidra på mange områder i et prosjekt. Vi har kontor i Oslo, Hamar og Horten med store og små oppdragsgivere fra hele landet. Våre primære tjenester er energirådgivning/-kartlegging, tetthetskontroll og termografering. Vi gjør også mer avansert beregning og simulering av energibruk i nye og eksisterende bygg, samt energimerking. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, fleksibilitet og løsningsvilje.

Henviser ikke til referanseprosjekter

Postadresse

St.Jørgens gate 1A
2315
Hamar
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Energima Solel er en totalleverandør av komplette solenergiløsninger spesielt tilpasset norske forhold.
Energima Solel leverer løsninger som signaliserer og bekrefter vårt miljømessig samfunnsansvar.

Energima Solel AS
Fornebuveien 50
1366
Lysaker

46623071

www.solel.no

Energima Solel AS benytter markedets nyeste, utprøvde lagringsteknologi og dermed maksimeres utnyttelsesgraden av oppsamlet elektrisitet. Dette minimerer behovet for mating av overskuddsstrøm til strømnettet. Slike løsninger vil medfører lavere strømutgifter totalt sett.

Energima Solel har flere gode referanser. Også morselskapet Energima gjennomfører analyse og rådgivningsprosjekter som berører PV og sol termisk. Ta gjerne kontakt for detaljer.

Andre sertifikater

NGBC - Norwegian Green Building Council

Ansvarsrett for sentral godkjenning

Miljøfyrtårn

Rådgivere godkjente som BREEAM-NOR AP

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatørKonsulent/rådgiverEnergiselskapFinansiering

Vi vil å gjøre det mulig for privatpersoner, landbruk og bedrifter å bidra til det grønne skiftet. Vi tilbyr rådgivning, prosjektering og installasjon av energismarte løsninger av høy kvalitet.

Energipluss AS
Tomtegata 8
2500
Tynset

62700700

www.energi-pluss.n...

EnergiPluss er et samarbeid mellom Nord-Østerdal kraftlag SA og Østa Elektro AS. EnergiPluss har god erfaring på planlegging, installasjon og drift av solcelleanlegg for bolighus, næringsbygg og landbruksbygg.

Solcelleanlegg for landbruket i Tynset, Alvdal, Os og Folldal. Solcelleanlegg for bolighus i Tynset, Alvdal, Tolga, Os og Folldal.

Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

Enøkplan as er energirådgiver i Midt-Norge med hovedfokus på tidsmessig energiforsyning i bygg. Vi er stadig oppdatert på forkriftsmessig energiforsyning både i henhold til TEK og lavenergistandard NS 3700 og 3701.

Enøkplan as
Prinsens gt 39
7011
Trondheim

94329442

Enøkplan as er et energirådgiverfirma med omfattende fagnettverk i inn og utland. Vi er opptatt av helhetlig tankegang i våre prosjekter og vil gjerne overta våre oppdragsgivers utfordringer i forhold til energi og miljø. Vi har i lengre tid hatt fokus på solenergisystemer og har fortiden flere prosjekter hvor solenergi er integrert i energiforsyningen.

Kunne ikke laste kart.

Finansiering

Enova gir økonomisk støtte og rådgivning.

Enova
Professor Brochsgt. 2
7030
Trondheim

800 49 003 / 73 19 04 30

www.enova.no

Enova har egne finansieringsordninger for næring og privat. Se enova.no for ytterligere informasjon

Enova trekker fram gode historier på www.enova.no/innsikt/historier

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

ETA Norge AS kombinerer mijøvennlig energi fra sol og skog. Vi skreddersyr løsninger til deg fra A - Å og følger deg gjennom hele prosessen. våre rørleggere og elektrikkere har bred kunnskap innen faget solstrøm, termisk solvarme og bioenergi

ETA Norge
Skotselvveien 465
Skotselv
3330

47745000

www.etanorge.no/

ETA Norge AS leverer solvarme og bioenergi til hele Norge. Vi er stolte av å levere innovative, moderne anlegg fulle av tekniske finesser, med svært høy virkningsgrad og lite driftsforstyrrelser.

ETA Norge er med deg hele veien. For å sikre at dere får et best mulig, miljøvennlig energianlegg, er vi med deg gjennom hele prosessen og bistår med hjelp til prosjektering, søknader til Innovasjon Norge eller Enova, installering, igangkjøring og service.

Vi har valgt ut markedets beste produkter fra noen av Europas ledende leverandører og har et bredt sortiment slik at vi kan levere et komplett energi system til deg. Gjennom å levere en totalpakke med kundetilpassende løsninger, sikrer vi en god miljøvennlig energi leveranse du har glede av i mange år fremover.

ETA Norge har brukt mye tid på å øke den almenne kunnskapen om sol- og bioenergi. Vi jobber langsiktig for den miljøvennlige delen av energibransjenenergibransjen. Det har ført oss frem som en betydelig aktør i Norge.

36m2 solfanger + 500 kW flifyring http://www.etanorge.no/referenser/solor-200-kw/
35m2 solceller + 10m2 solfanger + 45 kW flisfyring
43m2 solceller + 12m2 solfanger + 45 kw flisfyring
4m 2 solfanger svæmmebasseng
8m2 solfanger + 50 kW flisfyring

 • SolarKeymark
 • Solcellesertifikater
Kunne ikke laste kart.

LeverandørKonsulent/rådgiver

Når function Energy benyttes som kompetansepartner innen solenergi har vi et mål om å tilføre kunnskap som gjør at prosjektering, innkjøp, installasjon, idriftsettelse og overlevering av solcelle prosjekter blir overkommelig og lønnsomt for kunden

functionEnergy AS
Avd øst: function Energy AS Bjellandveien 24 : Avd vest: function Energy AS Fageråsveien 2 BERGEN
Vear Tønsberg
3172

95816591

www.functionenergy...

function Energy er en nyetablering i gruppen av function selskaper. Function AS har siden 2008 bygd seg opp som en av markedslederene innenfor knx og «smarthouse» teknologi. function Energy AS er et naturlig steg videre for å lage bygg som ikke bare bruker energien sin opptimalt men også produserer den selv. I første omgang er i all hovudsak fokuset på solcelleanlegg. Vi ønsker å opptre som en grossist inn mot elektro-installatører og spesialiserte solcelleinstallasjons firmaer i Norge. function Energy har satt seg som mål om å bli en grossist med et av landest sterkeste teknologi kompetanse. Vi skal levere det siste nye i utstyr til konkuransedyktige priser. Vi kommer til å bygge opp vårt eget nettverk av kunder men også basere oss på men også basere oss på det gode omdømme function selskapene har i elektrobransjen fra før. Vi satster på BIPV løsninger og utvikler egne laststyrings-systemer ved hjelp av KNX

Selv om vi er et nystartet foretak innen solenergi tar Knut Erlend Rosvold med seg mye kompetanse fra helt tilbake til 2010. Provitaz er en "social business", selskapet drives fremdeles kommersielt videre av lokale og internasjonale medarbeidere med fokus på maksimal sosial innflytelse. I Azerbaijan er Provitaz en markedsleder innen solenergi. Knut-Erlend har bred erfaring med design og implementering av off-grid systemer, solpumpe systemer, ulike typer DC systemer og selvsagt on-grid systemer.

 • Solcellesertifikater
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Solenergi FUSen er det største norske selskapet for solcellepaneler på Næringsbygg. Omsetning 2017 var 97 Mill. Erfaring fra montering av 100 000 m2 med solpaneler i Norge. Løsninger for både Tak og Fasade.
Referanser på www.fusen.no/prosjekter

FUSen
Karoline Kristiansens Vei 1H
Helsfyr, Oslo
0661 Oslo

400 FUSEN (400 38736)

www.fusen.no

FUSen har levert anlegg til Stat, Kommuner, Bedrifter og private. "FUS" betyr "først"; "en" står for "energi". Vårt mål er at "Solenergi = Nr.1" for alle bygg.
På solenergibloggen.no kan du finne interessante innlegg om solenergi i Norge.
FUSen AS bygger på erfaring fra solenergi bransjen siden 2002. I 2017 omsatte vi for 97 Mill, og all våre aktivitet er installasjon av solkraftverk i Norge. Totalt er over 100 000m2 er montert i Norge. Bred teknologi- og bransjekunnskap gjør at FUSen kan velge gode løsninger for sine kunder. Vi bruker leverandører hvor vi har tillit til at produktene og leveransene er som forventet.
I utbyggingsprosjektene deltar vi som Rådgivende ingeniør for Solenergi (RISol). Når designet er gjort leverer vi nøkkelferdige anlegg som produserer energi.
Kundene våre kan forvente at kun gode løsninger leveres. Solkraftverk skal ha en levetid som strekker seg flere 10-år inn i fremtiden, og de skal bidra til klodens bærekraft.

Se våre referanser på https://www.fusen.no/prosjekter og www.facebook.com/solenergifusen

Dette inkluderer bl.a.:

- De 5 største installasjonene på top-10 listen for Norge

- Union Eiendomsutvikling, Energibygget/Solsmaragden Drammen: 184 kW, tak og fasade

- Cato Ringstad AS, Haldenterminalen: 130 kW anlegg, tak og fasade

- Oslo Kommune, Økern Sykehjem: 130 kW

- Forsvarsbygg, Haakonsvern: 86 kWp

- Campus Evenstad (Statsbygg): 70 kW

- pluss mye mer.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandør

GETEK AS har lang erfaring både med nettilknyttede solcelleanlegg og krevende hybride "offgrid" innstallasjoner,
fra Oseana ved Bergen til 2MW sol/diesel kraftverk i Uganda.

GETEK AS
Sveberg teknosenter, Stavsjøveien 23
7550
Hommelvik

73980200

www.getek.no

Vi i GETEK har over 30 års erfaring med solenergisystemer i Norge. Vi tilbyr komponenter, ferdige systemer, installasjon, overvåkning og service avtale. Selskapet er autorisert Elektro Entreprenør med egne "norske" elektrikere. Vi har stort lager i Norge og kan derfor i de fleste tilfeller tilby rask levering, til konkurransedyktige priser.

Snekkerstua Borettslag på Hamar, Norges første nettilknyttede solcelleanlegg, bygget til OL, 2,2 kWp levert 1993.
Vestagder klinikkene, Kristiansand, levert I 2004
Veritas bygget I Oslo (parkeringshuset) 1,4 kWp, levert 2005
Stavanger Aftenblad I Stavanger, 1,4 kWp, levert 2006
Forskningsparken I Oslo, 17kWp, levert I 2007
REC Scanwafer III, Hærøya, 32,5 kWp
Oseana i Os, 64kWp, levert 2011
Lerkendal Innovasjonssenter I Trondheim, 27kWp, levert 2012
+ flere mindre, private anlegg.

Andre sertifikater

Autorisert el. entreprenør - registrert hos DSB

Kunne ikke laste kart.

Arkitekt

Grieg Arkitekter AS tilbyr å inkludere solenergi inn i sine prosjekter.

Grieg Arkitekter AS
Fantoftveien 44
5072
Bergen

55 27 78 00

www.griegarkitekte...

Grieg Arkitekter er et av landets eldste arkitektkontorer, og er engasjert i alle typer prosjekter: boliger, kontorbygg, hoteller, kjøpesentre, lager- og produksjonsbygg, skoler, universitets-bygg, lufthavner, kino, teater med mer. I tillegg til prosjektering av nybygg, er kontoret også engasjert i ombygging, rehabilitering og restaurering av eldre bygninger.

Vi har fokus på energigjerrige løsninger og implementerer gjerne solenergi inn i våre bygg.

Grieg Arkitekter har tegnet kulturhuset Oseana, se http://www.griegarkitekter.no/wordpress/?page_id=927

Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

Grønn Teknologi Norge bidrar til utvikling av livskraftige samfunn, hvor integrering av fornybare energiløsninger er en del av dette. Vi påtar oss alt fra mulighetsstudier, til prosjektledelse og til prosjektering av systemløsninger.

Grønn Teknologi Norge
Angerstveien 23
1349
Rykkinn

45860900

www.gtnorge.no

Grønn Teknologi Norge utfører oppdrag med prosjektering, rådgivning og prosjektledelse for bl.a. integrering av enkle eller sammensatte fornybare energiløsninger. Vi utnytter SMART-styring og IoT (Internet of Things) der det er fordelaktig. Vi bidrar også til gode ladeløsninger for borettslag/bilpooler.

Videre jobber vi med å synliggjøre energieffektiviseringstiltak, vedlikehold- og oppgraderingsbehov for bygg/byggteknikk, samt utvikling av konseptuelle "grønne" løsninger som f.eks. "få natur inn i bygg", øke innsyn av dagslys, estetikk, dyrevelferd o.a.

Grønn Teknologi Norge selger ingen produkter, og er således ikke bundet til spesifikke leverandører. I en tid med en rivende teknologisk utvikling kommer denne uavhengigheten kunden til gode. Vi finner gode tekniske løsninger på tvers av leverandører, setter opp budsjett, gjennomfører anbudsprosesser, kvalitetssikrer entreprenører m.m. Kunden velger hvor omfattende de ønsker det, og får god oppfølging underveis.

Et utvalg av prosjekter:

# BOLIGHUS, BÆRUM
* løsninger for å ta et bolighus off-grid med fornybare energiløsninger
* utskiftning eller utnytting av nåværende oljefyr

# BORETTSLAG, BÆRUM
* solstrøm dedikert for oppvarming av felles varmtvann
* salg av overskuddsstrøm og utnyttelse av elsertifikater

# GÅRDSBRUK, MODUM
* mulighetsstudie for utnyttelse av fornybare energiløsninger
* integrering av et solvarmeanlegg automatisk mot et eksisterende vannbåren energianlegget matet via en vedkjele

# BORETTSLAG, GAMLEBYEN, OSLO
* prosjektledelse for installering av nye balkonger med tilhørende elektriske installasjoner
* planlagt tynnfilm i deler av balkongglasset for strømproduksjon til fellesarealer, samt brukt i kombinasjon for å hindre innsyn (styret måtte dessverre omprioritere grunnet uforutsette hendelser)

# BOLIGHUS, FØRDE
* engasjert i planleggingsstadiet av nytt plusshus
* integrerte solstrømpaneler i taket med strømproduksjon i kombinasjon med smartstyring

# BORETTSLAG, GRÜNERLØKKA, OSLO
* prosjektledelse for renovering, energieffektivisering og brannsikring av gårdsbygget
* utarbeidelse av en solstrømløsning på takflaten med strømproduksjon til fellesarealer og felles varmvannstanker

# GÅRDSBRUK, FREDRIKSTAD
* konseptutredning for utvikling av tomt og driftsbygninger, fornybare energiløsninger og energieffektiviseringstiltak

Andre sertifikater

* Permakulturkonsulent, 2019

* Energirådgiver, 2013

* Installasjon av bioenergianlegg i varmesentralen, 2013

* Solvarmeanlegg - vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer, 2013

* Prosjektstyring m/RISK-analyser, 2012

* Solstrømanlegg,

Kunne ikke laste kart.

Energiselskap

Hafslund Nett tilbyr en avansert måler som kan registrere både strømforbruk og strømproduksjon, slik at kunden får betalt for strømmen som leveres til nettet. Denne ordningen kalles Plusskundeordningen

Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

Hjellnes Consult as er et ledende tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma med rådgivere som har spesialkompetanse på solenergi. Vi bistår helt fra mulighetsstudie og konseptutvikling til prosjektering, gjennomføring og oppfølging av prosjektene.

Hjellnes Consult as
Plogveien 1
0679
Oslo

+47 22 57 48 00

www.hjellnesconsul...

Hjellnes Consult as er et ledende tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma som arbeider innen markedsområdene Bygg og Eiendom og Infrastruktur og Miljø. Konsernet har til sammen ca. 230 ansatte og er aktive i Rådgivende Ingeniørers Forening med RIF-godkjente rådgivere innen alle våre fagområder. Hjellnes Consult påtar seg, alene eller i nært samarbeid med andre, ansvaret for helheten i prosjektene. Vi har lang erfaring med rådgivning og prosjektering av svært energieffektive bygg, og bistår gjerne byggherrer med å oppfylle ambisjoner som passiv-, null- eller plusshus. Vi gir råd helt fra tidlig konsept- og designutvikling og utfører simuleringer, lønnsomhetsanalyser, klimagassberegninger og detaljprosjektering av løsninger for lokal fornybar energiproduksjon i byggene, herunder solvarme- og solcellesystemer.

Fornebu S - verdens første kjøpesenter med BREEAM-klassifisering "Outstanding". Solceller en del av energiløsningen. Roller Hjellnes Consult: RIV, RIVA, RIEnergi, BREEAM, ITB.

Postadresse

Postboks 91, Manglerud
0612
Oslo
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

HTL elektro Averøy ble opprettet i 2014 for å være en ledende elektroentreprenør i lokalmarkedet på Nordmøre. Stadige spørsmål om solenergi gjorde at vi opparbeidet nødvendig kompetanse innen faget og er nå i stand til å levere!

HTL elektro Averøy AS
Averøyveien 34, Bruhagen Sentrumsbygg
6530
AVERØY

71517000

htlelektro.no/

Vi prosjekterer, installerer og verifiserer alle typer anlegg inne solenergi.

Vi er registrert i elvirksomhetsregisteret som gjør oss i stand til både prosjektere og utføre denne typen anlegg.

Gjøran Kvarsvik

HTL elektro Elnesvågen

Otovo

Andre sertifikater

NEK 405

Kunne ikke laste kart.

Finansiering

Innovasjon Norge støtter solvarmeanlegg gjennom Bioenergiprogrammet.
Solvarmeanlegg kan støttes når:
- Solvarme er koblet sammen med et biobrenselanlegg for varmesalg eller gårdsvarmeanlegg
- Søkeren er bønder og/eller skogeiere eller små selskap

Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158
Oslo

22 00 25 00

www.innovasjonnorg...

Innovasjon Norge støtter solvarmeanlegg gjennom Bioenergiprogrammet.
Støttesatser i Bioenergiprogrammet:

Anlegg for varmesalg
Inntil 40 % tilskudd
Maks. 6 mill kr og 2 MW effekt

Gårdsvarmeanlegg
Inntil 33 % tilskudd
Til Næringsformål: Maks. kr 400 000
Til bolig: Maks. kr 30.000 (ved) /kr 40.000 (flis)

Les mer:
http://solenergi.no/solvarme-bioenergiprogrammet/
http://www.innovasjonnorge.no/bioenergi

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatørKonsulent/rådgiver

Vi har spesialisert oss innen desentralisert fornybar energiproduksjon. Om det er på hytter, boliger eller næringsbygg kan vi prosjektere, installere og vedlikeholde fornybare anlegg med solceller, vindmøller for energiproduksjon og energilagring.

Integrate Renewables AS
Godesetdalen 10
4034
Stavanger

+47 47683165

www.irenewables.no...

Integrate Renewables AS er en norsk bedrift med hovedkontor i Stavanger. Vi prosjekterere, installererer og vedlikeholder fornybare anlegg for energiproduksjon på næringsbygg, boliger og hytter.
Hvorfor velge oss:

- Produktuavhengig

- Finner den beste løsning for deg som kunde

- Opptatt av lang levetid / høy avkastning

- Leverer kun produkter av topp kvalitet

- Tilbyr serviceavtaler for vedlikehold
Der vårt mål å gi kundene det de vil ha, på kundens premisser. Ta kontakt, så legger vi de gode planene sammen.
Et utvalg av våre produkter vises på www.irenewables.no. Skulle det allikevel være noe du mangler, så ta kontakt, vi kan skaffe det meste.

Se et utvalg av våre referanser her:
http://www.irenewables.no/referanser

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørInstallatør

Rørlegger/Energirådgiver med hovedvekt på varmefordeling

Ivar Lærum AS
Eikenga 13
0579
Oslo

22 65 21 65

www.ivarlaerum.no

I bransjen siden 1949

Mange små anlegg privathus

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatør

Jarotech AS leverer komplette løsninger for solstrøm og solvarme fra Sunerg Solar.

Jarotech AS
Gartnerveien 9
1378
Nesbru

66 98 60 00

jarotech.no/

Jarotech AS er et ingeniørfirma med mer enn 30 års erfaring innen energiløsninger, med solenergi som et av våre satsingsområder. Som leverandør av energiløsninger til mange av de største bedriftene i Norge, er vi godt kjent med det norske energimarkedet. Med 12 ansatte og årlig omsetning på 25-35 mill. kr. er vi en pålitelig og ryddig samarbeidspartner for våre kunder. Vi leverer spesifikke kvalitetsprodukter til hvert enkelt prosjekt, og samarbeider med lokale montører og elektrofirmaer med erfaring fra oppføring av solenergianlegg. Kunden forholder seg til et kontaktpunkt i Jarotech AS, og Jarotech vil til enhver tid kunne tilby tilpassede løsninger etter kundens behov.

- Gartnerveien 9, 1378 Nesbru
- Professor Birkelands vei 43, 1083 Oslo

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Til næring og privat.
Fremtiden er flere miljøvennlige løsninger som solceller, solfangere og vindkraft. Å skape utvikling basert på verdier som gir noe tilbake er vår forretningsfilosofi.
Morgendagen er kostnadseffektiv og miljøvennlig.

Klar Energy AS
Raffelneset 6
6060
Hareid

70095800

www.klarenergy.no

https://www.facebook.com/KlarEnergy/

http://www.smp.no/naeringsliv/2016/06/29/Erna-vil-ha-fleire-til-%C3%A5-sj%C3%A5-sollyset-12966789.ece

http://www.sinusmagasinet.no/artikler/2016/mai/foerst_i_elektrobransjen_med_satsing_paa_solenergi/1533

http://www.vikebladet.no/naeringsliv/2016/08/31/Tiltrekk-seg-interesse-fr%C3%A5-heile-Norge-13262309.ece

Kunne ikke laste kart.

Finansiering

Bymiljøetaten - Enøk forvalter Klima- og energifondet i Oslo kommune og gir støtte til en rekke energieffektiviseringstiltak. Fondet gir støtte til solcelleprosjekter.

Klima- og energifondet i Oslo kommune
Lilleakerveien 8
0283
Oslo

22 92 14 00

www.enoketaten.osl...

Bymiljøetaten-Enøk forvalter Oslos Klima- og energifond. Fondet har som mål å stimulere til energisparing og overgang til fornybar energi.

Tilskudd gis kun når bestilling av varer og tjenester ikke er foretatt, kontrakt ikke er inngått og tiltaket ikke er igangsatt.

www.oslosola.no

Kunne ikke laste kart.

Konexian leverer løsninger og systemer for solcellestrøm og andre energiløsninger kombinert med smarthus og alarmsystemer rettet mot energiselskap og større næringsbyggforvaltere.

Konexian AS
Filpstad Brygge 1
Oslo
0252

90058020

www.konexian.no

Ustekveikja Energi AS
Energiplan AS

Postadresse

Postboks 6676, St. Olavs Plass
0129
Oslo
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Med solceller kan du produsere fornybar strøm på eget tak. Lyse tilbyr befaring før du bestemmer deg, og håndterer hele prosessen frem til anlegget er i drift.
Vi har tre standardpakker, slik at du kan velge det som passer best for deg og ditt hjem

Lyse Energisalg AS
Breiflåtveien 18
Stavanger
4017

51908090

sol.lyse.no

https://sol.lyse.no/
http://www.lysekonsern.no/

https://sol.lyse.no/referanser/

Tananger;
Hele familien ble skikkelig imponert over hvor godt jobben var planlagt og måten jobben ble effektivt gjennomført på. Estetisk ser solcellepanelene også veldig bra ut på taket. Anlegget kom i drift kl. 14:50 på dag 2 og produserte strøm fra første øyeblikk.

Postadresse

Postboks 8124
4069
Stavanger
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Selskapet selger løsninger innen ren fornybar energi, primært basert på sol- og vindenergi til plusskunder, hytte/fritid og næring.

Midt Energi AS
Kjørkvollveien 1
Støren
7290

72438000

midtenergi.no

Midt Energi leverer fremtidsrettet, miljøvennlig energi og er spesialister på solceller og vindmøller. Vi skreddersyr pakker og løsninger for både hjem og hytter, og gjør det enkelt for deg og produsere din egen strøm.

Vi monterte de første anleggene i 2015, men lanserte våre produkter først i juni 2016.

 • Solcellesertifikater
Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Miljø & Energi tilbyr kvalitetsprodukter med inntil 30 års ytelsesgaranti innen fornybar energi og energisparing. Solceller, vakuumrørsolfangere,plane solfangere,VAWT og alle typer LED. Vi prosjekterer og leverer tilpassede energianlegg og belysning.

Miljø & Energi AS
Søre Titlestad 121
5243
Fana

45024169

www.miljo-energi.n...

Miljø & Energi tilbyr råd, veiledning, prosjektering og gjennomføring av mange ulike løsninger i utnyttelse av solenergi, grønn energi og energisparing/energiutnyttelse i installasjonsamarbeid med din valgte rørlegger og elektriker. Vi prosjekterer og leverer energianlegg tilpasset ditt energiforbruk, beliggenhet og lommebok. Vi analyserer ditt lysbehov, utarbeider design og tilbyr LED produkter for optimal lyssetting av hjem, kontor, butikk produksjonslokaler og til og med flipperspill! Bli energieffektiv og fornybar med elegante og varige løsninger fra Miljø & Energi. Vi tilbyr markedets beste vakuumrør og utvalgte kvalitetsleverandører av solcellemoduler produsert i Europa/Tyskland med 30 års ytelsesgaranti. På solstrømsiden tilbyr vi nå kun salg av alle komponenter til solcelleanlegg, til de beste priser såklart.

Belysning:

Grieghallen AS,

Den Nasjonale Scene (DNS),

Steinerskolen på Paradis,

Steinerskolen på Skjold,

Stiftelsen Harmonien,

Mark Iversen AS,

Hallvard Bjørgum.
Private (Energianlegg):

Torstein Aksnes,

Arne Nakling,

Jon Balke,

Gunnar Bakke,

Jeff Graves,

René Berg Petersen,

Håvard Korsvoll.

Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

Multiconsult tilbyr rådgivning i alle faser av et solenergiprosjekt, fra ide til kWh. Har du spørsmål knyttet til om solenergi passer i ditt prosjekt, eller trenger du hjelp til design, innkjøp eller overtagelse så kan vi bistå deg.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
Oslo
0213

21 58 50 00

www.multiconsult.n...

Multiconsult tilbyr multidisiplinær rådgivning til både offentlige og private kunder med aktiviteter innenfor solenergi. Våre konsulenter har lang erfaring innen solenergi og vi tilbyr våre tjenester i hele størrelsesspekteret og i alle prosjektfaser. Vi bistår våre kunder enten det er snakk om bruk av solenergi i og på bygg, eller i form av store solenergiparker. Innen byggsektoren kan vi bistå helt fra skissefasen, slik at utforming av bygg og/eller arealplaner er tilpasset bruk av solenergi. Vi gjør også utredninger av det tekniske og økonomiske potensialet for bruk av solenergi på nye eller eksisterende bygg, i tillegg til at vi bistår med innkjøp og overtagelse. Videre hjelper vi systemleverandører med detaljert design av anlegg. Prosjektutvikling og realisering av store solparker i MW-klassen kan vi også bistå med. Sammen med vårt økonomiteam utfører vi også overordnede strategiske analyser, både i Norge eller utlandet. Solenergi er ellers tett knyttet til smart-grid.

Campus Evenstad 70 kWp - Forstudie, innkjøp og overtagelse
Håkonsvern (Depotbygget, ZEB) - Innkjøp og overtagelse, 81 kWp
Vabakjen 7 - Skissestudie, innkjøp og overtagelse, 200 kWp
ASKO Vestby - tredjepartskontroll, 370 kWp
ZECO - Prosjektutvikling av 5 MWp solkraftverk på Zanzibar. Site evaluation, predesign, yield study, business model
SunErgy - Due Diligence ifm kapitalutvidelse
Mer informasjon her; http://www.multiconsult.no/tjenester/solenergi-bygg/

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatør

Komplett leverandør av større solcelleanlegg til næringsbygg og lignende.

Multifag AS
Frednesøya 21
Porsgrunn
3933

80035500

www.multifag.no

Multifag er komplett leverandør av de tekniske fagene solenergi (solceller og solvarme), elektriker, rørlegger, blikkenslager og ventilasjon.

Skagerrak Arena

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

My Smart Home Norge selger neste generasjons solcellepaneler til kommersielt og privat bruk. Panelene er spesielt utviklet for nordiske værforhold og produserer strøm ved overskyet og regnfulle dager. Velkommen til fremtiden!

My Smart Home Norge AS
Strømsveien 76
2010
Strømmen

90282827

www.ordermysmartho...

My Smart Home Norge leverer kraftige solcellepaneler som produserer strøm ved overskyet og regnfulle dager. Panelene er utviklet i California, og er skreddersydd nordiske værforhold. Panelene er tilkoblet internett, slik at du kan overvåke din produksjon, pengebesparelse og CO2 reduksjon.

Vi leverer nøkkelferdige pakker til næringsbygg, boliger, gårdsbruk og offentlige bygg. Med et godt samarbeid med dyktige montører gir vi deg effektive leveranser.

Vi i My Smart Home Norge har som mål å revolusjonere bruk av solcellepaneler i Norge. Dette skal vi gjøre ved å levere de kraftigste, og mest effektive panelene til enhver tid. Med dyktige mennesker om bord, ønsker vi å gi deg en komfortabel og lærerik prosess, slik at vi sammen kan skreddersy den perfekte løsningen for deg.

Vi leverer referanseliste ved forespørsel. Det er også mulig å besøke monterte solenergianlegg.

Andre sertifikater

Tüv Rheiland Sertifikat/Bevis

TÜV certifications and our Certipedia seal provide credible and effective documentation for the quality of your workforce. After attending our premium training courses and passing the subsequent examinations, your emplo

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Naturgården er ene importør av Photinus Solar LED lys i Norge og Sverige.
Er og importør i Danmark.
Photinus er verdens ledende produsent av solar LED lys, med all utvikling og produksjon i Østerrike.

Naturgården AS
Smidsrødveien 8A
Nøtterøy
3120

91144136

www.naturgarden.no...

Naturgården AS ble etablert i 2015. Kontor og utstilling på Nøtterøy.
Naturgården Sverige AB ble dannet i mai 2017.
Naturgården AS bygger opp med forhandlere i Norge - Sverige - Danmark.
Sverige CO2 Pro.
Danmark, NEMT fundament

Merkur 300 lamper, Holmenkollen, i samarbeid med Skiforeningen.
Protos 150 lamper, Gotland, Sverige.

Postadresse

Bjerkøyveien 48
Duken
3133
Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
Sandvika
1338

+47 67 57 10 00

www.norconsult.no

Norconsult har et sterkt tverrfaglig miljø med kompetanse innen solstrøm og solvarme, og vi har utredet flere solenergisystemer, både til bygningsintegrering og storskala energiproduksjon.

Vi gjennomfører prosjekter fra skissefase til og med oppfølging etter at prosjektet er etablert.

Brynsengfaret skole - fasadeintegrerte solceller (1000 m²) - ikke bygget per 2015-02-03.

http://www.vvsaktuelt.no/brynsengfaret-far-solcellefasade-81140/nyhet.html

Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap med spesialkompetanse på termiske energisystemer. Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor solvarme og fornybar energi, alt fra rådgiving og mulighetsstudier til prosjektering og oppfølging.

Norsk Energi
Hoffsveien 13
0212
Oslo

22071800

www.energi.no

Norsk Energi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring. Vår spesialkompetanse er termiske energisystemer.

Typiske tjenester vi kan utføre innen solenergi:

- Mulighetsstudier for solfangeranlegg
- Prosjektering av solfangeranlegg
- Utarbeidelse av støttesøknader til Enova
- Muligheter for akkumulering og sesonglagring av solvarme

Norsk Energi har hovedkontor på Skøyen i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen, Gjøvik, Arendal, Stavanger og Fredrikstad. Sammen utfører vi flere hundre små og store oppdrag i året for private og offentlige oppdragsgivere.

Forprosjekt solfangeranlegg i Grimstad (2008) – 1400 m2 solfangere på taket til Campus Grimstad ifm nytt bygg til Universitetet i Agder. Prosjektet ble ikke realisert grunnet mangelfull økonomi da

Forprosjekt og Enovasøknad solfangeranlegg på Lillestrøm (2008 og 2009/2010). Norsk Energi utarbeidet et forprosjekt ifm utbygging av det termiske solfangeranlegget hvor vi belyste tekniske og økonomiske aspekter ved å benytte solfangere i et fjernvarmesystem. Basert på dette forprosjektet ble det videre utarbeidet en Enovasøknad rettet mot programmet «Introduksjon av ny teknologi». Prosjektet ble støttet som pilotprosjekt fra Enova og oppstart varmeleveranse var 2013.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørInstallatør

Norsk Sol er et autorisert elektroforetak og står for alt arbeid selv, fra prosjektering til installasjon og tilkobling til strømnettet. 10 års garanti på arbeid.

Installasjon av solcelleanlegg for å støtte den nødvendige overgangen til miljøvennlig, klimavennlig, fornybar energi. Alt økonomisk overskudd skal brukes i videre drift av selskapet. Økonomien skal være transparent. Lønnsnivåene skal være hverken for høye eller for lave for å bidra til mindre økonomiske forskjeller i samfunnet.

Se komplett liste over referanser på www.norsksol.no

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Norsk Solenergi AS9

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Norske Soltak leverer komplette systemer og løsninger for montering, elektro-installasjon og -drift av solenergi til offentlige og private aktører.

Norske Soltak AS
Smedasundet 66
Haugesund
5528

41208140

www.norskesoltak.n...

Norske Soltak er basert i Haugesund og Stavanger, og leverer tjenester til kunder i både Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og nærliggende regioner.

Norske Soltak kombinerer kompetansen fra elektomontører og byggefirma til å sikre at alle våre anlegg monteres på en måte som sørger for sikker og lønnsom drift.

 • Solcellesertifikater

Postadresse

Postboks 8110
Stavanger
4068
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Norsolar AS gjør solenergi enkelt.

Vi designer, leverer og monterer solcelleanlegg til bolig, næring og landbruk.

Norsolar AS
Industriveien 13
4330
Ålgård

91785007

www.norsolar.no

Norsolar AS gjør solenergi enkelt.

Vi designer, leverer og monterer solcelleanlegg til bolig, næring og landbruk.

OBOS Kjøpesentre, Manglerud, Lambertseter og Tveita senter.
Møller Bil Forus.
Strand Kirke (BIPV)

 • Solcellesertifikater

Andre sertifikater

Elektromontør gruppe L
Automatiker

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Nortekk Solar AS: Et datterselskap til Nortekk AS – Nortekk er en av Norges største taktekkerbedrifter. Vår visjon er å overbevise kundene våre til å investere i fornybar energi i form av solcelleanlegg når de først skifter taket sitt.

Nortekk Solar AS
Industriveien 9c
2020
SKEDSMOKORSET

63871550

www.nortekksolar.n...

Morselskapet Nortekk har vært en av Norges største taktekkerbedrifter siden oppstarten i 1982.
I 2018 hadde Nortekk en omsetning på 105 mill NOK.

Nortekk Solar så dagens lys i 2015 og kan tilby fagkompetanse på hele totalpakken.
Det vil i praksis si at vi selger og monterer solcelleanlegget sammen med godkjent elektrofirma på ditt tak samt koordinerer med elektriker for innvendige arbeider for våre kunder.
Lettere og tryggere blir det ikke!
La Nortekk Solar sørge for at taket fortsatt er tett også etter at solcellene er montert!

Kjelsåsveien 78 B, 0491 Oslo - https://www.nortekksolar.no/referense/kjelsasveien-78-b-0491-oslo/
Nordstrandveien 70 A, 1164 Oslo - https://www.nortekksolar.no/referense/nordstrandveien-70-a-1164-oslo/
Fredheimveien 4, 1087 Oslo - https://www.nortekksolar.no/referense/fredheimveien-4-1087-oslo/
Framveien 22, 1420 Svartskog - https://www.nortekksolar.no/referense/framveien-22-1420-svartskog/
Svensenga 78-98, 0882 Oslo - https://www.nortekksolar.no/referense/nytt-taksteinstak-og-integrerte-solceller-i-taket/
Holeveien 78, 3532 Sollihøgda - https://www.nortekksolar.no/referense/holeveien-78-3538-sollihogda-sun-style-soltakskifer/
Parkenga 8C, 0957 Oslo - https://www.nortekksolar.no/referense/parkenga-8c-0957-oslo-sunstyle-soltakskifer/
Fugleliveien 18C, 0667 Oslo - https://www.nortekksolar.no/referense/fugleliveien-18c-oslo/
Sørumsgata 67, 2004 Lillestrøm - https://www.nortekksolar.no/referense/sorumsgata-67-a-2004-lillestrom/

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

NTE Marked er en leverandør av helhetlige energitjenester til private, jordbruk og til små og store bedrifter.

NTE Marked prosjekterer, installerer, vedlikeholder og finansierer solanlegg for privatboliger, jordbruk og næringsbygg.

NTE Marked AS
Sjøfartsgata 3
7736
Steinkjer

74 15 02 00

www.nte.no

NTE Marked er en del av energikonsernet NTE. NTE er en av landets største produsenter og distributører av ren og fornybar energi, salg av kraft, fiberbasert bredbånd og elektrotjenester. Konsernet har som mål å være en ledende regional fornybaraktør som bidrar til det grønne skiftet. Vi skal være et kundenært selskap som gjennom bærekraftige og nyskapende løsninger gir vår kunder et grønt forsprang.
NTE Marked er en leverandør av helhetlige energitjenester til private, jordbruk og til små og store bedrifter. Våre løsninger for solanlegg inkluderer prosjektering, installasjon, finansiering, service, visualisering av produksjon gjennom appen Mitt Energihjem, strømleveranse og kjøp av overskuddsproduksjon.
Les mer på vår hjemmeside www.nte.no/solenergi

2016: Levert 19 solanlegg til privatboliger i Trøndelag (totalt 80kWp).
Nylig vunnet kontrakt på Mære Landbruksskole (30kWp) og Skogplanter Trøndelag (130kWp).

Solenergi Mære landbruksskole:
https://www.youtube.com/watch?v=WnuAtMzGAgY

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Kombinerte solfangeranlegg

Ole Chr Bye A/S
Bedriftsveien 5
1890
Rakkestad

69225300

www.bye.no

Ole Chr. Bye har en sterk posisjon innen hagemaskiner, vannbåren bioenergi, pellets- og vedovner, førerstoler, samt utstyr for korntørking, -lagring og -transport. Ut i fra vår posisjon innen disse satsingsområdene, og vår spesielle kompetanse innen kornanlegg og biovarme, øker vi satsingen på nye produkter og tjenester innen grønn miljø- og energiteknologi. Vi fremstår således som en innovativ miljøbedrift.

Våre kunder er landbruks- og maskinforhandlere, bønder, industri og miljøinteresserte forbrukere i Norge. Vår konkurransekraft ligger i vårt stadige fokus på kvalitetsprodukter, høy kompetanse og markedets beste kundeservice.

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Planlegger, leverer og monterer komplette solcelleanlegg til hytter, privatboliger, landbruksbygg og næringsbygg i vårt distrikt.

Orkla Elektronikk
Mogårdsveien 11
Orkanger
7300

452 94 666

www.orklaelektroni...

Orkla Elektronikk leverer komplette og ferdig monterte solcelleanlegg til alle typer bygg. I dette inngår også søknad til Enova.
Vi tar hand om hele prosessen, og hjelper deg med å finne den beste løsningen for din bolig eller ditt bygg.
Hos oss får du et sikkert og optimalt solcelleanlegg med kvalitetsprodukter til konkuranse-dyktige priser, samt service med oppfølging.
Primært tar vi oppdrag i Orkland kommune og omegn.

http://www.orklaelektronikk.com
http://www.hedasolar.com

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Otovo er Norges ledende solcelleselskap rettet mot privatmarkedet og har stått for tusenvis av solcelleanlegg på hus, garasjer, hytter og låver i Norge og Sverige siden oppstarten i 2016. Selskapet dekker hele landet med et nettverk av installatører.

Otovo
Torggata 5
0181
Oslo

93065178

www.otovo.no

Otovo er Norges ledende solcelleselskap rettet mot privatmarkedet og har stått for tusenvis av solcelleanlegg på hus, garasjer, hytter og låver i Norge og Sverige siden oppstarten i 2016. Vi gjør solceller enklere for deg, så du kan spare tid, penger og frustrasjon på veien mot egenprodusert kraft på taket.
Vi er finansiert av Nysnø Klimainvesteringer, KLP, OBOS, Selvaag Bolig, Akershus Energi og Agder Energi og har hovedkontor i Oslo. Selskapet dekker hele landet bortsett fra Nord-Norge med et nettverk av installatører som vi har kvalitetssikret for kvalitet, etterlevelse av regler og stadig følger opp for kundetilfredshet. Utstyret vi benytter er toppmerker som vi forhandler volumavtaler med for vår store mengde installasjoner.

Se www.otovo.no for referanser og bilder fra tidligere monterte anlegg.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørFinansiering

Otovo er Norges største leverandør av solceller til privatmarkedet. Otovo prosjekterer, installerer, vedlikeholder og finansierer solpaneler for privatboliger, jordbruk og næringsbygg.

Otovo AS
Øvre Slottsgate 8
Oslo
0157

93065178

www.otovo.no

Otovo ble startet av Andreas Bentzen, tidligere teknologidirektør i REC, Andreas Thorsheim, tidligere produktdirektør i Opera Software og Simen F. Jørgensen, tidligere adm. direktør i Iterate. I selskapet har vi over tre tiår med erfaring fra solceller, software og kundepleie og vi legger vår stolthet i å gjøre solceller enkelt.

Solceller skal være lett, og vi sørger for rask og riktig prosjektering, enten du har en garasje, et borettslagstak, en låve eller et stort næringsbygg. Vår modell er slik at du ikke trenger å legge ut en krone for installasjonen, for vi finansierer anlegget på dag én, og alt du trenger å betale er en fast månedlig abonnementspris. Du får automatisk beregning av anlegg på http://www.otovo.no

For næringsbygg er vi behjelpelige med å dimensjonere anlegg mot lastprofil, redusere effekttariffer og foreslå energilagringsløsninger. Fordi vi finansierer anleggene, blir solstrøm en driftskostnad og dere trenger ikke å gjøre en større investering for å bli grønne.

* Selvaag Bolig AS, eier og partner
* Flere privatboliger og sameier

Andre sertifikater

Doktorgrad i fysikk, solceller.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatør

Pon Power AS er eneforhandler i Norge av Cat og MaK motorer og generatoranlegg i effekter fra 6,4 til 16.200 kW.
Vi er også forhandlere av CAT microgrid-produkter.

Pon Power AS
Bølerveien 60
Skedsmokorset
2020

23 17 05 00

www.pon-cat.com

Pon Power AS er eneforhandler i Norge av Cat og MaK motorer og generatoranlegg i effekter fra 6,4 til 16.200 kW.
Vi leverer også komplette microgrid-systemer med fornybar kilde.

Produkter er:

- Energilagringssystemer fra 13 - 2512 kwh med effekter fra 4,6 til 1000kw
- Markedets mest effektive solceller
- Backup-generatorer
- Komplette hybride anlegg

https://www.cat.com/en_US/by-industry/electric-power-generation/electric-power-industries/renewable-energy/customer-stories-renewable-energy.html

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Spesialister innen alternativ energi, som beregner, designer, monterer og vedlikeholder nøkkelferdige offgrid og ongrid solcelleanlegg i hele Norge, inkl. Svalbard. 10 års erfaring, og flere hundre installasjoner for private, offentlige og firma.

Power Controls AS
Bjørnåsveien 5
Moss
1596

69700300

www.powercontrols....

Power Controls feirer i 2017 20 år i strømforsyningsmarkedet i Norge. Vi er grossist og har lager i våre lokaler i Moss. Alle de viktigste komponentene i solcelleanleggene importerer vi direkte fra anerkjente produsenter. Vi er bl.a. norsk importør for FRONIUS invertere og SUNPOWER og JINKO solcellepanel. Daglig kontakt mellom våre ingeniører og produsentene sikrer at vi alltid har oppdatert ekspertise på produktene, og det beste utvalget av produkter tilpasset norske forhold, til konkurransedyktige priser.

Power Controls har kvalifiserte og erfarne montører, som har montert solcelleanlegg på en rekke samfunnskritiske kommunikasjonsanlegg i Norge, på svært værharde områder i fjellet, så norsk/arktisk klima behersker vi godt. Vi yter også teknisk support og vedlikehold, samt fjernovervåkning av alle anlegg.

Hos Power Controls får du et sikkert og optimalt design, kvalitets-produkter, konkurransedyktige priser, et nøkkelferdig system og support, service og oppfølging.

Avinor
Direktoratet for Nødkommunikasjon (DnK)
Statens Vegvesen
Politiet/PST
NVE
Statkraft
Motorola
Meteorologisk Institutt
Stange Energi
Ca. 500 privatkunder

Postadresse

Postboks 3050
Moss
1506
Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatør

Protan Entreprenør leverer komplette solenergisystemer for effektiv energiproduksjon på våre miljøvennlige takløsninger. Solenergisystemene tilpasses kundens behov og installeres med montasjesystemer som sikrer lang levetid på både system og tak.

Protan Entreprenør AS
Bachesvei 1
Lier
3413

32221600

www.protan.no

Protan AS er et norsk industrikonsern som er verdensledende innenfor membranteknologi. Protan AS har hovedkontor i Drammen og har 725 ansatte. Virksomheten har en omsetning på ca. 1,5 milliarder kroner

Protan entreprenør AS er en del av Protan AS og er totalentreprenør av tak og membraner til næringsbygg, industri og boliger. Protan Entreprenør er Nordens største takentreprenør med avdelinger i Norge, Sverige og Danmark.

Protan Entreprenør tilbyr solenergisystemer tilpasset våre takløsninger. Uansett om ditt prosjekt er nybygg eller rehabilitering, sikrer vi at du får den best egnede og komplette løsningen. Protan Entreprenør er en solid industriell aktør med ressurser og kompetanse på produkter, prosjektgjennomføring, HMS, kvalitetssikring og dokumentasjon.

En investering i solenergi på tak handler om å velge bærekraftige løsninger som sikrer dine verdier både over og under taket.

Protan Entreprenør har svært mange referanser på takentrepriser på næringsbygg, industri og boliger. Se www.protan.no

Andre sertifikater

Sertifisert av DNV GL etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstyrings-standarden ISO 14001

Postadresse

Postboks 420 Brakerøya
Drammen
3002
Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Autarco leverer komplette solkraftverksløsninger med 10 års produksjonsgaranti (KWh) for din eiendom.
All prosjektering utføres i eget utviklet beregningsverktøy. Montering via sertifisert Auterco-montør, Egen Smarte Hjem portal for anlegget.

Protectio as
Storhammeren 35
Fyllingsdalen
5145

53001350

www.autarco.com

Autarco Norge er en avdeling i Protectio as. Vi er distributør og autorisert montør for Autarco takmonterte solkraftverk.

Autarco gjør det enkelt og tilbyr hele solkraftverket klart for el-tilkobling som ett merke.
Hele prosessen, fra beregning av potensiale på aktuelt tak, via detaljprosjektering av foreslått løsning til ferdig levering foregår sømløst i regi av Autarco.
Alle anlegg leveres med tilgang til Autarco Smarte Hjem etter montering, Autarcos egen driftsportal for leverte anlegg.
Autarcos unike produksjonsgaranti ville ikke være mulig uten kvalitet i alle ledd, og er den beste forsikring for et godt fungerende solkraftverk også for deg!

Autarco leverer solkraftverk til stadig flere land og områder. Velg et Autarco solkraftverk du også!

Protectio as arbeider med salg og byggmontering innen varierte områder. Vår montasjeavdeling er autorisert av Autarco for montasje av Autarco solkraftverk på de fleste taktyper.

Se hva Autarco er opptatt av på sin blog:
https://www.autarco.com/blog/

Postadresse

Postboks 2416, Drotningsvik
5834
Bergen
Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

Rambøll er Nordens ledende leverandør av rådgivningstjenester innen områder som energi og klima, miljø og natur, industri, olje og gass, transport og infrastruktur, i tillegg til bygg og design.

Rambøll Norge AS
Hoffsveien 4
Oslo
0275

22 51 80 00

www.ramboll.no/con...

I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring.
Siden starten av 1990 tallet har Rambøll vært involvert i mer enn 20 store solvarme prosjekter med totalt mer enn 200,000 m2 solfangerareal. Referanselisten inkluderer 15 av de største anleggene i Skandinavia. Rambøll også vært involvert i prosjekter med sol PV med elektrisk output på opp til 46 000 kWh årlig.
Vi utfører alt fra mulighetsstudier til detaljprosjektering, dette innen solenergi til oppvarming og strømproduksjon på anlegg knyttet til enkelt bygg, felles energi løsning for flere bygg og større energisystemer.
Kontakt: Camilla Torp: cbtosl@ramboll.com, tlf. 950 63 567.
Vi er opptatt av at hele energisystemet, fra produksjon via distribusjonssystem til forbruker, planlegges sammen slik at samspillet og energiutnyttelsen blir optimal.

* Akershus Energipark - Solfangeranlegg på Lillestrøm. 13 000 m2 solfangere. http://akershusenergi.no/kunder/ae/cms.nsf/$all/345EB235D84BB510C1257AF70030FF3B

* Vojens fjernvarme, 70.000 m2 solfangere med 200 000 m3 damvarmelager: http://www.vojensfjernvarme.dk/

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Ressurs og Miljø AS prosjekterer, leverer og installerer solenergisystem for varme og elektrisitet, på alle tak og fasader inkludert BIPV. Vi installerer på Østlandet, men er også behjelpelig med prosjektering og levering til resten av landet.

Ressurs og Miljø AS
Østre Aker vei 17
Oslo
0581

92899101

ressursogmiljo.no

Ressurs og Miljø ble etablert i 2010 og jobber med fornybar energi og energiøkonomisering. Vi jobber for en bærekraftig energiforvaltning i industribedrifter, annen næring, kommuner/fylkeskommuner og boligmarkedet.
Våre rådgivere i besittelse av en bred og tverrfaglig kompetanse som gjør selskapet i stand til å se helhetlige energieffektive løsninger. Vi har bred fagkunnskap innen fornybar energi, med hovedfokus på solenergi.

- BIPV solcelleanlegg for fasade, Østlandet
- Totalleverandør av solcelleanlegg for fasade og tak, Oslo
- Forprosjekt for solcelle- og solfangeranlegg, Østlandet
- Forprosjekt for solfangeranlegg i fjernvarme, Østlandet
- Forprosjekt for solcelle- og solfangeranlegg for hotell i Vest-Afrika
- Veileder for rammebetingelser for installering av solcelleanlegg
- Kursvirksomhet innen solenergi

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Rissa Kraftlag er en totalleverandør som tilbyr både leveranse, installasjon og Plusskundeavtale. Våre produkter har høy standard, topp kvalitet og gode garantier. Vi utfører prosjektering, montasje og kan også tilby serviceavtale hvis ønskelig.

Rissa Kraftlag SA
Årnsetveien 1
7100
RISSA

73 85 92 00

rissakraft.no/

Rissa Kraftlag SA er et samvirkeforetak med stolte tradisjoner siden 1948.

Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling. Det økonomiske grunnlaget for å nå denne visjonen skapes gjennom vår forretningsdrift innen kraft, elektro, IKT og Bredbånd. I tillegg tilbyr vi tjenester innen forretningsførsel, avregning og regnskap.

Vi støtter årlig aktiviteter og lokale lag og organisasjoner som jobber for barn og ungdom bl.a. for høy lokal bolyst som grunnlag for befolkningsvekst. I tillegg er vi medeier i Indre Fosen Invest AS med hovedformål å skape lokal næringsutvikling og arbeidsplasser.

12 stk Panasonic HIT 325, 3,9kWp, Seter i Leksvik Kommune. Installert i 2017.
12 stk Panasonic HIT 325, 3,9kWp, Stadsbygd i Rissa Kommune. Installert i 2017.
16 stk Panasonic HIT 325, 5,2kWp, Vanvikan i Leksvik Kommune. Installert i 2017.

 • Solcellesertifikater

Andre sertifikater

IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, UNI 8457, UNI 9174

Postadresse

Postboks 38
7100
Rissa
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Stavanger baserte Saga Energy tilbyr prosjektering, salg og installasjon av solcellesystem, solfanger, back-up batteripakke, vindmøller samt kartlegging og montasje av bil- og busslading. Vi tar hånd om hele prosessen.

Saga Energy AS
Energiveien 20
4056
Tananger

93482929

www.sagaenergy.no

Stavanger baserte Saga Energy tilbyr prosjektering, salg og installasjon av solcellesystem, solfanger, back-up batteripakke, vindmøller samt kartlegging og montasje av bil- og busslading. Vi tar hånd om hele prosessen. Er du interessert i smartere energiløsninger for ditt nybygg? Både solfangere og solceller kan ha en plass i energimiksen for ditt nye hus.

1) Ulike solcelleanlegg på privathus og gårdsbruk fra 2,8 til 50 kWP på østlandet og vestlandet.

2) Saga energy har avtale med Delta electronics-gruppen, der vi har tilgang til ressurser og utstyr. Delta omsetter for over 80 milliarder i året, og leverer både, solcelleomformere, bilelektronikk, litiumbatterier og hurtigladere til elektriske biler.

3) Forus ladested
Konseptstudie støttet av Enova for lading av 200 elbiler i Forus parkering sitt parkeringshus, samt hurtigladere for drosje, buss og privatbiler utenfor. Problemstillingen er dynamisk effektregulering og tilgjengelig effekt for et anlegg som vil ha maks strømtrekk på mange MW. Saga energy står for energiteknologi ved å se på energi fra sol, vind, biogass og fra strømnettet. I tillegg har vi ansvar for sakteladingen av de 200 bilene, noe som inkluderer V2G-løsninger. I de andre delene av prosjektet står Meshcrafts, Universitetet i Tromsø, Delta electronics og Universitetet i Stavanger ansvarlig.

5) Standalone solcelle- og batteriinstallasjoner for Sele kalk på Evje

6) Presentasjon rundt slukking og brannsikring av solcelleanlegg for Rambøll, på teknisk fagdag. Kontaktperson Mari Pleym.

7) Samarbeid med professor Chunming Rong ved Universitetet i Stavanger om innhenting av produksjonsdata fra våre solcelleanlegg for å drive energiplanlegging og utarbeide prognoser for energiproduksjon.

8) Samarbeid med Anergy og NMBU på Ås, rundt energibrønner og kombinasjon av dette med strøm fra solceller.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatørKonsulent/rådgiver

Totalleverandør med erfaring fra solenergisystemer.

Sandquist Elektro AS
Grevinneveien 51
3118
Tønsberg

90622818

www.sandquist.no

Erfaren installatørbedrift med over 30 års erfaring med elektriske installasjoner.

Solcelle anlegg Borreveien 48. Horten
Solfanger Anlegg Borreveien 48 Horten
Solcelle anlegg Lomveien 11B Tønsberg.
Solcelle anlegg Husvikveien 106 Tønsberg
Solcelle anlegg Grevinneveien 51 B
Solcelle anlegg Furustien 1 C Horten
Solfanger Anlegg Furustien 1 C Horten.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandør

SGP Varmeteknikk AS er en av landets ledende bedrifter innen vannbåren varme. Vi leverer solvarmeutstyr til profesjonelle installatører.

SGP Varmeteknikk AS
Industriveien 44
Sandvika
1337

67 52 21 21

www.sgp.no

SGP består av selskapene SGP Varmeteknikk AS, Sempa Energi AS og EnercomØst SGP AS.

Målsettingen er at du som profesjonell kunde skal kunne få et komplett tilbud innen vannbåren varme. SGPs produktspekter er vidt og er basert på kjente, internasjonale merkevarer. Vi er også den leverandøren som har arbeidet lengst i Norge med vannbåren varme og har et bredt spekter produkter som dekker alt fra små anlegg til store fjernvarmeanlegg.

På grunn av våre produkters tekniske natur og kravene som stilles til korrekt installasjon foregår vårt salg kun til det profesjonelle markedet. Dersom du er sluttbruker så er det hyggelig at du benytter våre sider for å sette deg inn i de ulike produktene. Tilbud og bestillinger kan du foreta gjennom din lokale forhandler.

SGP arbeider er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel på at vi som bedrift arbeider bevisst for å opptre så miljøvennlig som mulig. Dette gjelder både internt for oss og for valg av våre produ

Bellona bygget
Lerkendal konferansesenter
Inspiria Science Senter
Sandnes Helsesenter
Bryne Videregående Skole
Kvernaland omsorgsboliger
Frydenhaug skole
Grorud Brannstasjon

Se forøvrig vår hjemmeside

 • SolarKeymark

Postadresse

Postboks 506
Sandvika
1302
Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandør

Skandia Smarthus tilbyr smarte løsninger for solenergi og strømsparing for privatkunder. Det skal oppleves trygt å anskaffe seg solhus hos Skandia Smarthus. Vårt mål er å gjøre egenprodusert energi lett tilgjengelig for norske privatkunder.

Skandia Smarthus AS
Dronningens gate 3
Kristiansand
4610

38 60 15 00

skandiasmarthus.no...

Skandia Smarthus er et heleid norsk selskap med hovedkontor i Kristiansand. Vi ble etablert i 2017 som et teknologiselskap, parallelt med SkandiaEnergi.

Vi tilbyr smarte løsninger for solenergi og strømsparing for privatkunder.

Skandia Smarthus samarbeider med en rekke anerkjente selskaper med lang fartstid og høy annerkjennelse for produksjon og lagring av energi.

Vi har enerett på direktesalg av den første norskproduserte solcelletaksteinen. Dette er et fremtidsrettet solstrømprodukt, spesielt utviklet for nordiske forhold.

Det skal oppleves trygt å anskaffe seg solhus hos Skandia Smarthus. Vårt mål er å gjøre egenprodusert energi lett tilgjengelig for norske privatkunder.

Gjennom nye løsninger, rådgivning og kompetanse, skal vi bidra til å redusere ditt strømforbruk og legge til rette for at du kan bruke energien din smartere.

https://skandiasmarthus.no/solcelle-losning-integrert-i-taket-er-dette-stavangers-mest-lonnsomme-tak/

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

SOL-Energi AS er et selskap i AF Gruppen. Vi leverer komplette solcelleanlegg til mellomstore og store virksomheter over det sentrale østlandsområdet.

SOL-Energi AS
Tvetenveien 44
Oslo
0666

90171111

www.sol-energi.no/...

SOL-Energi AS benytter seg av samarbeidspartnere som AF Energi & Miljøteknikk (spesialister på fornybare energikilder), søsterselskaper (taktekkere/blikkenslager), stillasselskap og prosjektledere.
Videre arbeider vi tett sammen med vår prefererte grossist Kraftpojkarana AB, disse leverer i dag ca 20% til det skandinaviske markedet og besitter meget god spisskompetanse på de produktene og løsningene vi tilbyr og leverer.

Dette oppgis på forespørsel.

 • Solcellesertifikater

Andre sertifikater

Vi har mange sertifiserte ressurser innad i AF systemet og via våre samarbeidspartnere eksternt.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørKonsulent/rådgiver

Sol og Vind tilbyr estetisk tilltalende bygningsintegrerte solcelleanlegg og kombinasjonsanlegg. Vi prosjekterer eneboliger, større industrianlegg, landbruk og næringsbygg. Våre anlegg kan erstatte annet taktekke og har derfor unike egenskaper.

Sol og Vind AS består av et dynamisk, tverrfaglig team med entusiaster og fagpersoner som er dyktige innen fornybar energi, passivhusdesign, prosjektering og energirådgivning.

Sol og Vind leverer solcelleanlegg til eneboliger, og store, komplekse hybridanlegg for nærings- og industribygg. Hos Sol og Vind kan du få rådgivning, prosjektering og gjennomføring av desentralisert energiproduksjon, hybridanlegg, effektivisering og optimalisering.

Hos oss kan du få hjelp til støtteordninger, løsninger for passivhusdesign, produkter for reduksjon av forbruk og til fornybar strømproduksjon.

Ta steget fra å være forbruker til å bli produsent av fornybar energi, bli en av oss!

Våre egne Danske konsulenter har i over 20 år jobbet med energiberegning, prosjektering og ferdigstilling av solcelleanlegg i alle størrelser. Fra de helt små, til store avanserte anlegg.

Vårt første solcelleanlegg i Norge er installert på Kiwi, Auli og er et bygningsintegrert anlegg som gir et tett taktekke. Anlegget har fått fått mye omtale i media, og her skriver ingeninørnytt om prosjektet: http://www.ingeniornytt.no/energi/skandinavias-stoerste-bygningsintegrerte-solcelleanlegg

Andre sertifikater

Eltec industri standard inverter service. Suiss Solaire Sunstyle bipv. Santon DC security fire switch system.
approved tsmc solar CIGS. PV-Sol solar power software user. Sertified passiv house consultant (inst. Darmstadt)

Kunne ikke laste kart.

LeverandørInstallatør

SolaDi AS skreddersyr, leverer og installerer solstrømsanlegg for privatboliger og landbruksbygg.

SolaDi AS
Daniel Barthsvei 47
KONGSBERG
3612

91997097

www.soladi.no

SolaDi AS designer og installerer solstrømanlegg til ditt tak basert på lokale forhold og behov. Vi hjelper deg fra idè til oppstart av anlegget og har hele veien fokus på kvalitet og tillit. Vårt hovedvirkeområde er fra Kongsberg, Larvik og Numedal.

1. Kongsberg, Solstrømanlegg på 4,1 kWp mot sør, Inverter fra Ginlong
2. Nittedal, Solstrømanlegg på 6,5 kWp mot sør, Inverter fra Afore
3. Svarstad, Solstrømanlegg på 8,2 kWp mot øst/vest, Inverter fra Afore
4. Drangedal, Solstrømanlegg på 4.1 kWp mot sør, Inverter fra Ginlong
5. Nore og Uvdal, Solstrømanlegg på 10,0 kW mot sør, Inverter fra Afore
6. Kongsberg, Solstrømanlegg på 4,1 kW mot sør, Inverter fra Ginlong

Kunne ikke laste kart.

Norge største lagerførende enhet av solceller.

Solar Technologies Scandinavia AS
Brobekkveien 80C
OSLO
0598

21510040

www.solarts.no

STS Solar Technologies Scandinavia er et lite selskap med et stort kontakt-nettverk. Både i Norge, mot den profesjonelle byggebransjen samt internasjonalt mot utenlandske produsenter.

STS Solar Technologies Scandinavia AS ble opprettet i 2015 for å hjelpe det norske solcellemarkedet å profesjonalisere seg. Gjennom et utstrakt nettverk internasjonalt og en veldig god forståelse for det norske proffmarkedet skal STS gjøre montering av solcelleanlegg til en hverdagsjobb for proffene. Vi skal samtidig bistå konsulenter, arkitekter, utbyggere og entreprenører om å finne den beste løsningen, nettopp for deres prosjekt.

STS leverer til den profesjonelle delen av bransjen og har flere store elektrofirmaer og rene solcelle-installatører på kundelisten. Disse leverer anlegg fra de enkleste små hytteanlegg til de mest komplekse BIPV-anleggene. Alt med bistand og produkter fra Solar Technologies Scandinavia AS.

Postadresse

PB 65
0516
Oslo
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Leverandør av solcelleløsninger i Bergen. www.solbaere.no

Solbære AS
Grønne klynge, Vestre Skostredet 2
5017
Bergen

+4792044166

www.solbaere.no/

Solbære er en bergensbasert solteknologiselskap som realiserer solcelleanlegg med fokus på kvalitet og sikkerhet.

Vi leverer referanseliste til interesserte på forespørsel. Det er også mulig å besøke solenergianlegg som vi har oppført.

 • Solcellesertifikater
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Siden 2011 har vi levert solcellesystemer fra Bergen i sør til Svalbard i nord.

Bygget bl.a 236 kWp system, 2-akset og 1-akset tracking, bygningsintegrert og frittstående systemer. Flere med høyere utdannelse og opptil 10 års erfaring.

Solbes AS
Teknologiveien 12
Narvik
8517

95234626

www.solbes.no

Det som skiller Solbes fra de fleste andre er erfaring fra et stort spekter av egne prosjekter, samt fra solindustrien. I motsetning til de fleste andre aktører har vi flere ansatte med høyere utdannelse innen solenergi. Denne kombinasjonen med erfaring og kunnskap gir unik kompetanse, som gir deg som kunde sikkerhet i at vi finner den optimale kombinasjon mellom pris og kvalitet.
Vi samarbeider tett med sollaboratorie til Northern Research Institute siden solcellesystemer på nordlige breddegrader har andre solfaglige, mekaniske og elektriske utfordringer enn systemer lengre sør.
Vi samarbeider og tett med din lokale elektroentreprenør slik at du får den gode kombinasjonen mellom høy solfaglig kompetanse og lokal forankring.

- 236 kWp takmontert system like sør for polarsirkelen. Er mest sannsynlig verdens største solcellesystem nord for 65grader N. Piteå, Nord-Sverige. Ville gått inn på tredjeplass av største anlegg i Norge.
- Takintegrert system (BiPV) for ZEB Living Lab, NTNU, Trondheim.
- Flere systemer på Svalbard som har prestert betydelig bedre enn forventet.

Se vår hjemmeside for bilder og nærmere beskrivelse, samt noen flere systemer.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatørKonsulent/rådgiverBoligleverandørEnergiselskapFinansiering

Totalleverandør av solcelleanlegg til private og bedrifter

Solcellekraft as
Hollendergaten 5
Bergen
5017

+47 4000 2300

www.solcellekraft....

Vi tilpasser solcelleanlegg til dine ønsker og behov. Vi har egne montører, men benytter lokale elektrikere som kan mest om de lokale forholdene.

Vi har mange fornøyde kunder, se også vår facebook-side: https://www.facebook.com/solcellekraft/

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandør

Eget lager i Oslo, kompetente ansatte, gode priser, gode produkter, lang erfaring. Etablert i 2005.
Vi er IBC SOLAR Premium Partnere i Norge. Dette gjør at vi kan gi våre kunde de beste tyske løsningene på markedet til de beste prisene.

Solcellespesialisten
Stabburveien 1A
1617
Fredrikstad

69109065

www.solcellespesia...

Solcellespesialisten drives av selskapet Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS. Dette selskapet eies foruten av grunnleggeren Carl Christian Strømberg av personer med lang erfaring innen solcelleteknologi, distribusjon og elektromontasje.

Selskapet er opprettet i 2005, og har frem til 2013 hovedsaklig arbeidet med å inngå avtaler med internasjonale partnere, gått på kurs og solgt mindre løsninger og produkter i Norge. Det var først i januar 2014 at vi for alvor begynte å satse på solcellesalg i Norge. Vi ser nå omsider at markedet for solceller har modnet og prisene har gjort at solceller er mer interessant i Norge.

Vi har som mål at vi skal bli det ledende selskapet innen distribusjon og montasje av solceller i Norge. Dette vil vi få til ved å sørge for at vi har produkter som er raske og montere for å få lave monteringskostnader og vi har som mål at vi skal få samme kostnadsnivå på solceller og invertere som det er ellers i Europa i dag.

Siste prosjekter:
Enebolig Halden: 7,8kWp solceller
http://gronnlinje.no
Boligblokk Mjøndalen: 16,5kWp solceller
http://byggmesteren.as/2014/11/20/solcelleanlegg-pa-stadionkvartalet
Enebolig Fredrikstad: 2,0kWp solceller
http://www.f-b.no/nyheter/eget-e-verk-pa-taket-1.8648419

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Solcellesystemer AS designer og installerer komplette solenergi løsninger for din eiendom. For boliger, næring og landbruksbygg leverer vi integrerte og utenpåliggende solcellesystemer. Våre løsnigner har 30 års garanit som er noe av det beste.

Solcellesystemer AS
Nedre Skøyen vei 11
Oslo
0276

99647823

www.solcellesystem...

Solcellesystemer leverer gode energ løsninger for eindommer basert på god design og lang garanti. Gjennom bakkgrunn i bygg og kraft markedet ble Solcellesystemer startet. Fokuset ligger i gode løsninger som gir bærekraftige løsninger som over tid som er lønnsomme. Vi har utarbeidet en effektiv installering og gjennomgående kunnskap om installering i Norge.

Vi anerkjenner at alle har foreskjellige behov og leverer alle typer løsnigner for solcelle produksjon i Norge. Vi har topp effektivitet i alle produkter. Vår integrerte løsning er det ingen kompromiss på garanti, effektivitet eller design.

Solcellesystemer AS er sertifisert installatør for Solarwatt GmbH i Norge. Solarwatt er en av Europas ledende bedrifter innenfor solcelleteknologi,og har vunnet flere priser for sin produktutvikling samt innovative teknologi. Våre løsniger gir derfor høy ytelse og lang levetid.

Ved kontakt.

Andre sertifikater

Certified Installer Solarwatt GmbH

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørKonsulent/rådgiver

Energima Solel AS er totalleverandør av komplette solenergiløsninger tilpasset norske forhold. Med bred erfaring innen solenergi, energioptimalisering og lagring sørger vi for god ressursutnyttelse og fornuftige løsninger.

Energima Solel AS
Fornebuveien 50
1366
Lysaker

466 23 071

www.solel.no

Energima Solel AS leverer komplette strømproduserende løsninger med solceller tilpasset tak og vegger på bygg; gjerne som bygningsintegrerte løsninger (BIPV). På forhånd gjør vi vurderinger av kundens forbruk opp mot potensialet for produksjon. Vi leverer også løsninger med smart styring og lagringsteknologi for å maksimere nytteverdien av solenergien. I tillegg til høy teknisk kvalitet, mener vi at solcelleanlegg bør se bra ut og være gunstig på pris og et positivt miljøavtrykk. Anleggene kobles til strømnettet og produksjon kan visualiseres på skjerm og over internett.

Med dyktige installatører, et stort lager, og erfaring siden 2014 har Energima Solel kapasitet og kunnskap til å levere gode og økonomisk effektive installasjoner.

På facebook publiserer Energima Solel løpende nyheter om markedet og våre leveranser. Her er noen eksempler:

Leveransen av solcelleanlegget til #Futurebuilt Kistefossdammen Barnehage. Dette er den første barnehagen i Norge som produserer mer strøm enn den bruker, også nok til 2 elbiler. Bygningsintegrert på tak (BIPV)

Holmen Svømmehall, BIPV på en hel vegg og stort anlegg på taket, 91 kW. Den mest energieffektive svømmehall i Skandinavia og mest miljøvennlige i Norge. Kåret til Årets bygg 2017 i mars 2018.

Solceller på CC Vest august 2018. Solcelleanlegget ble det niende største i Norge, det første kjøpesenter med solceller i Oslo. 364 kW med mono solcellepaneler festet på 17 takoppstikk og like mange SMA vekselrettere.

I 2018 installertes det solceller på Norges største pilotarena for solenergi, Åssiden vgs skole og Buskerud Fylkeskommune. Vi installerte første kombinasjon med solceller og sedum for Veidekke på gjenbrukstasjon på Ryen.

Andre sertifikater

Energima Solel benytter registrerte elektroforetak til å utføre alle elektroinstallasjonsarbeider, og har fagkyndige montører og taktekkere. Energima Solel står som ansvarlig søker til Plan og Bygg, og leverer med dokumentasjon og samsvarserklæring.

Postadresse

PB 665 Skøyen
OSLO
0214
Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandør

Vi hjelper miljøbevisste bedrifter og privatpersoner å spare penger. Vi tilpasser solcelleanlegget til akkurat ditt behov, slik at du får en framtidsrettet løsning der du kan produsere din egen miljøvennlige og billige strøm i mange år.

Solenergi Norge AS
Gruvvegen
2580
Folldal

+47 458 56 380

www.soleno.no

Solenergi Norge AS leverer komplette solcelleanlegg til alle typer industribedrifter og landbruk. Er du miljøbevisst, og har lyst til å bidra til å ta vare på miljøet, slik at også framtidige generasjoner kan vokse opp i en verden med mest mulig stabilt klima? Da kan vi hjelpe deg.

Følg oss på Facebook/ Instagram.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandør

Solpluss har levert solenergianlegg til boliger og næring siden 2008. Som det eneste solenergiselskapet som er sertifisert gjennom den offentlig støttede oljefrikampanjen garanterer vi for kvalitet og fornøyde brukere.

Solpluss AS
Solbergliveien 117
Oslo
0683

48285523

www.solpluss.no

Solpluss leverer både solfanger- og solcelleanlegg som baserer seg på kvalitet. Vår kompetanse innen solenergi bidrar til at du kan være trygg på ditt solenergianlegg. Vårt motto - spør våre kunder! - sier det meste. Alle leverte produserer mer energi enn forespeilet. Dette fordi vi kun leverer riktige dimensjonerte kvalitetsanlegg.
Medlem av Norsk solenergiforening, Norsk varmeteknisk forening og oljefrisertifiserte.

Vi kan solenergi!

Vi leverer referanseliste til interesserte på forespørsel. Det er også mulig å besøke solenergianlegg som vi har oppført.

 • SolarKeymark
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Solsystemer AS leverer komplette solcelleanlegg for montering på privatboliger og næringsbygg. Vi bistår med prosjektering, leveranse, montering og service i etterkant. Vi samarbeider med ledende produsenter og har omfattende erfaring fra bransjen.

Solsystemer AS
Sognsvannsveien 26c
Oslo
0372

99166379

www.solsystemer.no...

Solsystemer AS leverer komplette solenergianlegg over hele landet, vi gjennomfører montering selv eventuelt i samarbeid med lokal montør. Fra tidligere har vi mange års erfaring fra REC, som var et av pionerselskapene i den globale solindustrien. Solsystemer as ble etablert med forventninger om at det også i Norge er et marked for solenergi og de siste årene har vi hatt god vekst med stadig økende interesse for våre produkter og mange gjennomførte installasjoner.

Solsystemer AS leverte solcelleanlegget på Tyinholmen Hotel i Jotunheimen i 2011. Prosjektet var banebrytende og den første installasjonene for REC i Norge. Solsystemer As hadde en sentral rolle i forbindelse med prosjektering, leverandørkontakt, leveranser av nødvendige komponenter, kvalitetssikring og organisering av selve installasjonen. Installasjonen fikk mye omtale og ble også vist på NRK dagsrevyen(se link): http://www.nrk.no/video/PS*43981
Solsystemer leverer også solcelleanlegg til privatboliger og har i det siste levert flere anlegg til privatboliger i Oslo deriblant designet, installert og levert et 7,8 kWp anlegg med 30 stk REC Peak Energy paneler til familien Dahl, på Ullern i Oslo, september 2015.
For flere referanser se våre websider: solsystemer.no

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Norsk nettbutikk som leverer kvalitetsprodukter til solenergianlegg for bedrift og privatmarkedet.

Solvarmesenteret AS
Oftebro Terrasse 10
Lyngdal
4580

90546036

www.solvarmesenter...

Solvarmesenteret AS leverer solfangere med tilbehør til gode priser.

Levert 5 stk, 30 rør solfangere til Sørlansbadet I Lyngdal.
Hus I Sandefjord, 60 vacuumrør solfanger og 2x500 liter VV tank.
Hus I Maura, 90 vacuumrør solfanger med 2x500 liter VV tank.
Privat bolig I Bjoneroa med 60 vacuumrør solfanger
Privat bolig I Lyngdal, 90 vacummrør solfanger og 2x500 liter VV tank.

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Stange Energi selger, prosjekterer og monterer solcelleanlegg både på privatboliger, landbruksbygg og næringsbygg i Innlandet. Salgsmiljø, installatør, montører og nettfolk under samme tak, gir oss unike muligheter til å utveksle og bygge kompetanse.

Stange Energi Marked AS
Storgata 43
Stange
2335

62585000

www.stangeenergi.n...

Vi i Stange Energi jobber hardt for å kunne tilby våre kunder så ren og konkurransedyktig strøm som mulig. Vi kan enkelt beregne hvor egnet taket ditt er for solstrøm, og vi ordner alt av planlegging, installasjon og drift av anlegget ditt. Strømmen du produserer vil være din egen.Stange Energi har også utviklet eget strømprodukt for deg som ønsker å bli pluss kunde. Vi skal tilby gunstige betingelser for overskuddsstrømmen du selger fra ditt solcelleanlegg.

Referanser kan oppgis ved henvendelse til Stange Energi Marked.

 • SolarKeymark
Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandør

Sun-Net leverer total løsning - prosjektering, el installasjon montering og leveranse av ulike solcelle produkter.Vi har spesialisert oss på integrasjon av solceller i bygnings materiale. Takstein med solceller, vegg med solceller - ulike farger.

Sun-net as
industriveien 11
4879
Grimstad

92494333

www.sun-net.no

Sun-net ble etablert i 2014. Har blant annet Nedig AS og Skarpnes AS som eiere. Sun-Net AS har show rom i Skarpnes sine lokaler i Grimstad.

Sun-net AS har vært med å lagt ulike solcelle anlegg i Tyskland i sammen med ESD. Blant annet installert solcelle takstein på to bygg.

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Sunday Energy leverer komplette solcelleanlegg til bolig, gård og bedrift i Vestfold og Grenland.

Sunday Energy
Sandefjord
3231
Sandefjord

98018300

sundayenergy.no

Vi i Sunday Energy ønsker å gjøre det enklest mulig for alle å installere solceller. Vi sørger derfor for hele prosessen, slik at våre kunder kan bruke tid på annet enn å lese seg opp på solcelleteknologi. Vi sørger for både prosjektering, installasjon, bestilling av elektriker, registering mot nettselskap (Skagerak energi) og søknad om støtte fra Enova. Det eneste våre kunder trenger å tenke på er hvor stort anlegg de vil ha, og hvor de vil ha det montert - så sørger vi for resten.
Ta kontakt for en helt uforpliktende sol-prat!

På Gjennestad finnes tre av våre siste anlegg. Vi har også montert på flere boliger i Sandefjord, Nøtterøy og Tjøme. Ta kontakt med oss, så får du kontaktinformasjon til våre referanser.

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatør

Sunva as leverer nøkkelferdige solcelleanlegg for privat boliger, landbruk og næringsbygg.
Utfører prosjektering, installering, elektromontasje og vedlikehold av solcelleanlegg.

Sunva as
Engelshei 16
Lillesand
4790

48267844

www.sunva.no

Sunva as - etablert i 2015 med fokus på leveranse av komplette solcelleanlegg.
Med vår kompetanse på både elektro og solcelle montasje, leverer vi solcelleanlegg med kvalitet til rett tid og konkurranse dyktige priser.

Vår kunnskap og service gjenspeller seg i fornøyde kunder!

20 prosjekter for Otovo
6 prosjekter diverse

Andre sertifikater

Kurs i solstrøm - Multiconsult

Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandør

Sunwind har lang erfaring i det nordiske hyttemarkedet, og har gjennom de siste 20 år utstyrt nordiske hytter med produkter som gir økt komfort på hytta. Siden 1993 har vi vært ledende på solstrøm og alternative energiløsninger.

Sunwind Gylling AS
Rudssletta 71
1309
Rud

67171370

www.sunwind.no

Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet AB Gylling Co som ble startet opp av Bertil Gylling i 1912. I 1928 slo selskapet gjennom med egen produksjon av radioapparater - ”Centrum, radioen med den underbara tonen”. Suksessen fortsatte, og på 50- og 60- tallet hadde Gylling internasjonal fremgang med Centrum Snabbtelefoner som ble solgt til L.M. Ericsson i 1967. Under ledelse av grunnleggerens sønn har Gylling siden den gang arbeidet med kjente leverandører som Sony, Samsung og Sanyo. Gylling har hatt salgsavdeling i Norge helt siden 1968, og har siden den gang jobbet etter slagordet ”brings innovations into business”. Sunwind Gylling ble etablert i Norge i 1993 og har på disse årene blitt Nordens største aktør i hytte- og fritidsmarkedet.

Vår visjon er å bidra til at du får en mer komfortabel fritid. Dette gjør vi gjennom en bred distribusjon, fordelaktige priser og et bredt produktspekter. I en stressende hverdag er det viktig å nyte de øyeblikkene fritiden gir.

Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

Sweco er et internasjonalt selskap som tilbyr tverrfaglige rådgivertjenester innen teknikk, miljø og arkitektur. Vi prosjekterer og gir råd rundt anvendelse av solenergi (både solceller og solvarme) i et helhetlig perspektiv.

Sweco Norge AS
Drammensveien 260
Drammensveien 260
0283

55275000

www.sweco.no

Sweco er et internasjonalt selskap som tilbyr tverrfaglige rådgivertjenester innen teknikk, miljø og arkitektur.

Vi bistår med rådgivning innen solenergi i et helhetlig perspektiv i alle faser av et prosjekt, fra tidligfase forstudier og analyser, til beskrivelser, prosjektering og oppfølging; både for solceller og solfangere.

I Norge er Sweco et av landets ledende tverrfaglige rådgiverskap, med 30 kontorer over hele landet. Som rådgivende ingeniører og miljørådgivere jobber vi med prosjekter som har betydning for samfunnets utvikling og menneskers livskvalitet.

Kontaktpersoner for solenergi:

Asbjørn Stoveland (979 84 707)
asbjorn.stoveland@sweco.no

Usman Dar (472 84 266)
usman.dar@sweco.no

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

TESS as har registrert seg som leverandør til segmentet ny energi/fornybar energi på vegne av alle sine 115 TESS firmaer lokaliert rundt i alle fylker i Norge.

TESS as
Industrigata 8
3414
Lierstranda

32844000

www.tess.no

TESS er er en gruppe selskaper lokalisert på 115 steder rundt i Norge. TESS er underleverandør av materiell og tjenester til aktører som utvikler og bygger produkter innen solvarme, solenergi og annen type energi. Kjerneproduktene er slanger og slangearmatur til alle formål med tilhørende tjenester. Ellers leverer TESS produkter til drift og vedlikehold og har ca. 160.000 produkter i varebasen. Alle lokale TESS firmaer er butikk, lager og serviceverksteder. Totalt omsatte TESS for ca. 2,8 mrd. i 2014.
TESS har fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er etablert et felles HMS system for alle TESS. Systemet er basert på ISO 14001:2004. Vedrørende miljø har TESS et mål om null rapporteringspliktige utslipp, noe som ble oppnådd i 2015. I tillegg jobbes det med et stort transportprosjekt, grønn IT og integrerte forsyningsløsninger som gir miljøgevinster.
Alle TESS firmaer har 24/7 service tilgjengelig for våre kunder.

Elkem Solar, Norsun, Norsk Titanium og REC.

Andre sertifikater

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008

Postadresse

Postboks 1540
3007
Drammen
Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørInstallatør

Vi leverer solstrøm i Norges mest solrike fylke.
Vi har både nett-tilknyttet og off-grid løsninger

Torp Elektro A/S
Østerøyveien 33
3236
Sandefjord

33455065

www.torpelektro.no...

Vi er en elektroinstallatør-bedrift i Sandefjord som er opptatt av miljø og klima og har derfor satset på det som tilhører vårt fag overgangen til det elektriske samfunn. Vi har drevet mange år med elbil-ladere for både private og bedrifter i Vestfold-området samt en rekke bilforhandlere. De siste to årene har vi satset mer og mer på solenergi med montasje av solcelleanlegg. I 2019 ligger vi an til å levere nærmere 100 anlegg i Vestfoldområdet.

Vi er en elektroentreprenør som har både elektrikere, snekkere og taktekkere i vår arbeidsstokk, noe som gjør oss i stand til å ta på oss prosjekter fra A til Å uten at det er behov for å inkludere en tredjepart.

Nesskogen 30: 58 paneler på bølgeblikk-tak
Veldreløkka 98: 33 paneler Dobbel korm
Sørlandske Hovedvei 200: 74 paneler Felt
Vassholmen: 95 paneler off-grid m 150kw batteribank

 • Solcellesertifikater
Kunne ikke laste kart.

TotalleverandørLeverandørInstallatørKonsulent/rådgiverBoligleverandør

Vi selger komplette solcelleanlegg i alle størrelser, også i kombinasjon med husvindmøller, solvarmere og digitale strømmålere. Våre produkter har høy standard og topp ytelse.
Vi samarbeider med tyske fagmiljø og norske montører/elektrofirma.

Trade Winds AS
Rigetjønnveien 3
Kristiansand
4626

4744 1951 / 9282 5134

www.tradewind.no

Tradewind.no er fleksible, rimelige og praktiske. Vi tar utgangspunkt i kunders ulike behov og ønsker. Vi selger solid standard (oftest tyske/europeiske) merker innen både invertere, solceller, batterikontrollere, festesystemer som tåler ekstremvær, og elektronisk måleutstyr.

Vi leverer utstyr der eier kan montere alt selv, eller vi gjør jobben for dere /»plug-n-play»!
Tradewinds.no bidrar til et grønt skifte og økt bruk av kortreist, ren energi. Vi tilbyr rimelige, sikre og effektive anlegg som bidrar til å redusere familiers, bedrifters og hytteeieres strømkostnader. Vi gir praktiske og faglige råd. Tradewind.no selger også en rekke strøm- og varmeproduserende produkter, i første rekke kvalitetssolceller, effektive mikroinvertere og vanlige invertere, samt stille, små husvindmøller, solventilatorer og alt av monteringsutstyr til både hus og hytte, bedrifter og offentlige bygg.

Bjarne Gundersen, Norges største privatanlegg på privat hus, tlf 9012 6598
Yngvar Monstad, Norges sørligste solanlegg, tlf 9229 3685
Tom Harry Hansen, Karlsøy: Norges nordligste private anlegg: 95852395
AG-Tec/Tyskland, +49 152 28184781

Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

Totalleverandør av alle typer elektro og energirelaterte tjenester

Trønderenergi Elektro AS
Tempevegen 45
7037
Trondheim

72878100

www.tronderenergi....

Vindparker på Byneset og Fosen i Sør-Trøndelag

Andre sertifikater

Installatør fra svakstrøm til HSP

Postadresse

postboks 9482 Sluppen
7496
Trondheim
Kunne ikke laste kart.

Totalleverandør

WEN Energy AS er en totalleverandør av mikroenergiløsninger med 7 års erfaring og som har off-grid som spesialitet.

Vi samarbeider tett med kraftbransjen og har et sterkt og ufravikelig fokus på sikkerhet og kvalitet i våre leveranser.

WEN Energy AS
Sjøfartsgata 3
7714
Steinkjer

+4797072117

www.wen.no

WEN Energy AS er totalleverandør av mikroenergiløsninger. Vi er leverer løsninger som samkjører sol, vindkraft og batterier. Anleggene kan være nettilknyttet eller offgrid.

Vi er valgt som leverandør av solcellekraftverk til NTE sine kunder i hele Norge og vi har et nettverk av installatører og montasjeteam over hele landet.

WEN Energy AS har nylig installert 7 hybride gatelys til Veidekke for Posten på Heimdal. Stor vindturbin på 20kW skal reises på Postens terminal i august i år.

I 2016, Levert 19 solanlegg til private i Trøndelag (totalt 80kWp).

Nylig vunnet kontrakt på Mære Landbruksskole (30kWp) og Skogplanter Trøndelag (130kWp)

Vi har siden starten installert 3 UGE4K (4KW) og 1 VisionAir5 (3,2KW) turbiner i Norge. I tillegg har selskapet levert 1 EddyGT (1KW) til en kunst installasjon i Stavanger havnebasseng (UIS/TTO) og 1 EddyGT (1kW) til Coopa Arkitekter (Container Pluss) og et mindre vinturbinsystem på Bryne Videregående Skole med 4 x 1kW vindturbiner og 24 x 250W solceller i Seamless grid setup.

Undheim, 45kW vindkraftverk 2012.

Andre sertifikater

Sentral Godkjenning

Postadresse

Næringstorget, Jacob Weidemansgate 9
7713
Steinkjer
Kunne ikke laste kart.

Konsulent/rådgiver

ÅF har bred erfarenhet inom ämnet solceller och har en stor referensbank av projekt. Vi bidrar med information om teknikens möjligheter och hjälper dig att finna aktuella projekt där solceller kan tillämpas.

ÅF Infrastructure AS
Arnstein Arnebergsvei 28
1325
Lysaker


www.energieffektiv...

ÅF gör förstudier där potentialen och den ekonomiska lönsamheten utreds för det utvalda fallet. ÅF använder sig av simuleringsprogram för att göra analyser över en längre tid. Vid upphandling av solceller är vår uppgift att stödja beställaren under beslutsprocessen inför ett projekt. Vi bidrar upphandlingsunderlag för entreprenad och utför även detaljprojektering. Under installation och driftsättning är vi med som projektledare och besiktningsman. Slutligen utvärderar vi systemet med avseende på funktion.

ÅFs samlade kunskap av solcellsanläggningar gör att vi ställer hårda krav för att just du skall få en smidig entreprenad och en färdig anläggning som är tillförlitlig under många år

Se www.energieffektivisering.se/sv/Referenser

Kunne ikke laste kart.

Leverandør

Ideen bak Zolas Energi er utvikling, produksjon og salg av produkter drevet av solenergi, samt ”grønne” energibesparende produkter for det norske markedet.
Zolas Energi har som mål å redusere den totale miljøbelastning, og kontrollere at produkter

zolas energi as
Helgumsdalen 15
2750
Gran

95336255

www.zolasenergi.co...

Zolas energi leverer solvarmeanlegg fra førende tysk produsent. Anleggene kan dimensioneres med tilkobling av varmepumpe og/eller Biobrensel.

Zolas energi leverer solcelleanlegg, fra små hytteanlegg til store anlegg med nettoppkobling.

Zolas energi fremstiller Solventilator til det norske hytte- og hus marked. Vi har modeller som passer til alle behov, f.eks. hytte på fjellet og ved sjøen, båt og camping.

Vår lange erfaring med solvarmeanlegg

Andre sertifikater

Certificeret DIN EN12975:2006
Miljømerke Blaue Engel

Kunne ikke laste kart.