Vetro Solar

Produsenter

Leverandør av solcelleglass til solindustrien.

EnSol AS

Produsenter

EnSol AS utvikler en nanopartikkelbasert tynnfilm solselleteknologi. Vår Epi solselleteknologi ventes kommersiell i 2017/2018.

EnSol AS er et teknologiselskap som utvikler nye materialer og produkt basert på fysisk fordampning av materialer i en vakumprosess. EnSol samarbeider med universitet i Norge, Danmark og UK.

Elkem Solar AS

Produsenter

Elkem Solar har utviklet en ny, energibesparende metallurgisk prosess for å produsere silisium til solcelleindustrien