NTE Marked AS |

Vi tilbyr komplett installasjon av solcellesystemer for landbruk og
bedrifter med produkter av høy kvalitet. I tillegg tilbyr vi
energikartlegging, gjennomføring av energieffektiviseringstiltak og
energimerking i hele Norge.

NTE Marked AS
Sjøfartsgata 3
7714
Steinkjer

74 15 02 00

www.nte.no

NTE Marked er en del av energikonsernet NTE. NTE er en av landets største produsenter og distributører av ren og fornybar energi, salg av kraft, fiberbasert bredbånd og elektrotjenester. Konsernet har som mål å være en ledende regional fornybaraktør som bidrar til det grønne skiftet. Vi skal være et kundenært selskap som gjennom bærekraftige og nyskapende løsninger gir vår kunder et grønt forsprang.
NTE Marked er en leverandør av helhetlige energitjenester til private, jordbruk og til små og store bedrifter. Våre løsninger for solanlegg inkluderer prosjektering, installasjon, finansiering, service, visualisering av produksjon gjennom appen Mitt Energihjem, strømleveranse og kjøp av overskuddsproduksjon.