Norsk Sol AS |

Norsk Sol står for alt arbeid selv, fra prosjektering til installasjon og tilkobling til strømnettet. Erfaring siden 2014. 10 års garanti på arbeid. Vi er non-profit. Alt overskudd skal brukes i videre drift av selskapet.

Norsk Sol AS
Myrslovegen 144
7710
Sparbu

90425973

www.norsksol.no

Vi står overfor enorme utfordringer lokalt og globalt med klimaendringer, luftforurensning, naturinngrep og store økonomiske forskjeller. Norsk Sol skal gi flere muligheten til å eie sin egen strømproduksjon. Norsk Sol skal bidra til en rask, god og rettferdig overgang til miljøvennlig, klimavennlig, fornybar energi.

Installasjon av solcelleanlegg i Norge bidrar til videre utvikling av teknologi, industri og næringsliv som også vil fremskynde utbredelsen av solenergi i resten av verden. På steder med mer sol. Steder som kan hoppe over utbygging av strømnett på samme vis som mobiltelefoner hoppet over telefonlinjer. Steder hvor strømmen i dag kommer fra fossil energi og kjernekraft. Steder hvor strømproduksjonen i dag er eid av store, private konsern.

Overskudd i Norsk Sol skal ikke tas ut som utbytte av eiere, men brukes i videre drift av selskapet. Til det beste for kundene. Økonomien skal være transparent. Lønnsnivåene skal være verken for høye eller for lave. Slik skal vi bidra til mindre økonomiske forskjeller i samfunnet. Selskapet skal ikke selges. Ved oppløsning skal eventuelle gjenværende verdier doneres til formål innen fornybar energi.