Norsk Sol

Norsk Sol er et autorisert elektroforetak og står for alt arbeid selv, fra prosjektering til installasjon og tilkobling til strømnettet. 10 års garanti på arbeid.

Installasjon av solcelleanlegg for å støtte den nødvendige overgangen til miljøvennlig, klimavennlig, fornybar energi. Alt økonomisk overskudd skal brukes i videre drift av selskapet. Økonomien skal være transparent. Lønnsnivåene skal være hverken for høye eller for lave for å bidra til mindre økonomiske forskjeller i samfunnet.

Se komplett liste over referanser på www.norsksol.no