Jarotech AS |

Jarotech AS er en produktleverandør av solfangere og solceller.
Vi tilpasser oss ulike prosjekt og kan fungere som leverandør av solenergi-produkter til komplette prosjekter.
Vi leverer kvalitetsprodukter fra solide europeiske produsenter. Våre
agentur bidrar til å sikre kunden konkurransedyktige priser.

Jarotech AS
Holmquistveien 9
1394
Nesbru

66 98 60 00

jarotech.no/

Jarotech AS er et ingeniørfirma med mer enn 30 års erfaring innen energiløsninger, med solenergi som et av våre satsingsområder. Som leverandør av energiløsninger til mange av de største bedriftene i Norge, er vi godt kjent med det norske energimarkedet. Med 14 ansatte og årlig omsetning på 55-60 mill. kr. er vi en pålitelig og ryddig samarbeidspartner for våre kunder. Vi leverer spesifikke kvalitetsprodukter til hvert enkelt prosjekt, og samarbeider med lokale montører og elektrofirmaer med erfaring fra oppføring av solenergianlegg. Kunden forholder seg til et kontaktpunkt i Jarotech AS, og Jarotech vil til enhver tid kunne tilby tilpassede løsninger etter kundens behov.