Ingeniør Ivar Pettersen AS |

Solcelleanlegg – vi hjelper deg

Vi er nå inne i et grønt skifte som både private husholdninger og næringslivet
tilpasser seg. Solcelleanlegg er derfor i vinden som aldri før og over tid er
den miljøvennlige gevinsten for jordkloden kombinert med den økonomiske
gevinsten for forbrukerne stor.

Ingeniør Ivar Pettersen AS
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110
3044
Drammen

32 21 21 21

www.pettersen.no/ ...

Avdeling Oslo: oslo@pettersen.no, Tlf: 479 18 383
Avdeling Drammen: drammen@pettersen.no, Tlf: 485 07 076
Avdeling Sandefjord: sandefjord@pettersen.no, Tlf: 993 29 049
Avdeling Innlandet: innlandet@pettersen.no, Tlf: 922 10 651
Avdeling Moss: moss@pettersen.no, Tlf: 993 77 705