Inaventa Solar AS |

Inaventa leverer bygningsintegrerte solvarmeanlegg til små og
store prosjekter. Solfangerne produserer vi i egen fabrikk på
Jevnaker, og vi bistår våre kunder fra prosjekteringsfase til ferdig
installerte anlegg. Målet er å finne optimale løsninger til hvert enkelt
prosjekt.
Bedriften er et datterselskap i 3 Norske-konsernet, og har
hovedkontor i Asker.

Inaventa Solar AS
Pustutveien 18
1396
Billingstad

485 00 588

inaventasolar.com/...

Inaventa Solar er en norsk solenergibedrift, etablert i 2019 som en del av konsernet 3 Norske AS. Vi produserer og leverer solfangere og solvarmeløsninger, og har som mål å bli en spydspiss innen grønn energiproduksjon.