Catch Solar AS |

Tenk deg ditt eget solvarme-anlegg med solenergi fra effektive solfangere som er arkitektonisk integrert og teknologisk optimalisert for å bevare miljøet og din egen økonomi - DET ER TID FOR Å TENKE OM IGJEN

Catch Solar AS
Gamle Ringeriksvei 56
Bekkestua
1357

91307919

www.catchsolar.no

Catch Solar AS ble stiftet august 2016 og er en videreføring Catch Solar Energy AS. Selskapet teknologi for flate solfangere og solvarme-systemer til å varme opp vann, varme opp bygninger eller kjøle bygninger. Vår solfanger teknologi er effektive og utnytter 3 - 5 ganger så mye av solenergien i forhold til solceller for produksjon av elektrisitet. Derfor er solvarmesystemer et reelt alternativ energikilde for varmeformål. Vi tar på oss hensiktsmessige totalentrepriser eller inngår i andres totalentrepriser med kompetente leverandører. Vi tilbyr også oppfølging under drift.