ÅF Infrastructure AS

ÅF har bred erfarenhet inom ämnet solceller och har en stor referensbank av projekt. Vi bidrar med information om teknikens möjligheter och hjälper dig att finna aktuella projekt där solceller kan tillämpas.

ÅF Infrastructure AS
Arnstein Arnebergsvei 28
1325
Lysakerwww.energieffektiv...

ÅF gör förstudier där potentialen och den ekonomiska lönsamheten utreds för det utvalda fallet. ÅF använder sig av simuleringsprogram för att göra analyser över en längre tid. Vid upphandling av solceller är vår uppgift att stödja beställaren under beslutsprocessen inför ett projekt. Vi bidrar upphandlingsunderlag för entreprenad och utför även detaljprojektering. Under installation och driftsättning är vi med som projektledare och besiktningsman. Slutligen utvärderar vi systemet med avseende på funktion.

ÅFs samlade kunskap av solcellsanläggningar gör att vi ställer hårda krav för att just du skall få en smidig entreprenad och en färdig anläggning som är tillförlitlig under många år

Se www.energieffektivisering.se/sv/Referenser