Trade Winds AS |

Vi selger komplette solcelleanlegg i alle størrelser, også i kombinasjon med husvindmøller, solvarmere og digitale strømmålere. Våre produkter har høy standard og topp ytelse.
Vi samarbeider med tyske fagmiljø og norske montører/elektrofirma.

Trade Winds AS
Rigetjønnveien 3
Kristiansand
4626

4744 1951 / 9282 5134

www.tradewind.no

Tradewind.no er fleksible, rimelige og praktiske. Vi tar utgangspunkt i kunders ulike behov og ønsker. Vi selger solid standard (oftest tyske/europeiske) merker innen både invertere, solceller, batterikontrollere, festesystemer som tåler ekstremvær, og elektronisk måleutstyr.

Vi leverer utstyr der eier kan montere alt selv, eller vi gjør jobben for dere /»plug-n-play»!
Tradewinds.no bidrar til et grønt skifte og økt bruk av kortreist, ren energi. Vi tilbyr rimelige, sikre og effektive anlegg som bidrar til å redusere familiers, bedrifters og hytteeieres strømkostnader. Vi gir praktiske og faglige råd. Tradewind.no selger også en rekke strøm- og varmeproduserende produkter, i første rekke kvalitetssolceller, effektive mikroinvertere og vanlige invertere, samt stille, små husvindmøller, solventilatorer og alt av monteringsutstyr til både hus og hytte, bedrifter og offentlige bygg.

Bjarne Gundersen, Norges største privatanlegg på privat hus, tlf 9012 6598
Yngvar Monstad, Norges sørligste solanlegg, tlf 9229 3685
Tom Harry Hansen, Karlsøy: Norges nordligste private anlegg: 95852395
AG-Tec/Tyskland, +49 152 28184781