TESS as |

TESS as har registrert seg som leverandør til segmentet ny energi/fornybar energi på vegne av alle sine 115 TESS firmaer lokaliert rundt i alle fylker i Norge.

TESS as
Industrigata 8
3414
Lierstranda

32844000

www.tess.no

TESS er er en gruppe selskaper lokalisert på 115 steder rundt i Norge. TESS er underleverandør av materiell og tjenester til aktører som utvikler og bygger produkter innen solvarme, solenergi og annen type energi. Kjerneproduktene er slanger og slangearmatur til alle formål med tilhørende tjenester. Ellers leverer TESS produkter til drift og vedlikehold og har ca. 160.000 produkter i varebasen. Alle lokale TESS firmaer er butikk, lager og serviceverksteder. Totalt omsatte TESS for ca. 2,8 mrd. i 2014.
TESS har fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er etablert et felles HMS system for alle TESS. Systemet er basert på ISO 14001:2004. Vedrørende miljø har TESS et mål om null rapporteringspliktige utslipp, noe som ble oppnådd i 2015. I tillegg jobbes det med et stort transportprosjekt, grønn IT og integrerte forsyningsløsninger som gir miljøgevinster.
Alle TESS firmaer har 24/7 service tilgjengelig for våre kunder.

Elkem Solar, Norsun, Norsk Titanium og REC.

Andre sertifikater

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008

Postadresse

Postboks 1540
3007
Drammen