Sweco Norge AS

Sweco er et internasjonalt selskap som tilbyr tverrfaglige rådgivertjenester innen teknikk, miljø og arkitektur. Vi prosjekterer og gir råd rundt anvendelse av solenergi (både solceller og solvarme) i et helhetlig perspektiv.

Sweco Norge AS
Drammensveien 260
Drammensveien 260
0283

55275000

www.sweco.no

Sweco er et internasjonalt selskap som tilbyr tverrfaglige rådgivertjenester innen teknikk, miljø og arkitektur.

Vi bistår med rådgivning innen solenergi i et helhetlig perspektiv i alle faser av et prosjekt, fra tidligfase forstudier og analyser, til beskrivelser, prosjektering og oppfølging; både for solceller og solfangere.

I Norge er Sweco et av landets ledende tverrfaglige rådgiverskap, med 30 kontorer over hele landet. Som rådgivende ingeniører og miljørådgivere jobber vi med prosjekter som har betydning for samfunnets utvikling og menneskers livskvalitet.

Kontaktpersoner for solenergi:

Asbjørn Stoveland (979 84 707)
asbjorn.stoveland@sweco.no

Usman Dar (472 84 266)
usman.dar@sweco.no