Sol og Vind AS |

Sol og Vind tilbyr estetisk tilltalende bygningsintegrerte solcelleanlegg og kombinasjonsanlegg. Vi prosjekterer eneboliger, større industrianlegg, landbruk og næringsbygg. Våre anlegg kan erstatte annet taktekke og har derfor unike egenskaper.

Sol og Vind AS består av et dynamisk, tverrfaglig team med entusiaster og fagpersoner som er dyktige innen fornybar energi, passivhusdesign, prosjektering og energirådgivning.

Sol og Vind leverer solcelleanlegg til eneboliger, og store, komplekse hybridanlegg for nærings- og industribygg. Hos Sol og Vind kan du få rådgivning, prosjektering og gjennomføring av desentralisert energiproduksjon, hybridanlegg, effektivisering og optimalisering.

Hos oss kan du få hjelp til støtteordninger, løsninger for passivhusdesign, produkter for reduksjon av forbruk og til fornybar strømproduksjon.

Ta steget fra å være forbruker til å bli produsent av fornybar energi, bli en av oss!

Våre egne Danske konsulenter har i over 20 år jobbet med energiberegning, prosjektering og ferdigstilling av solcelleanlegg i alle størrelser. Fra de helt små, til store avanserte anlegg.

Vårt første solcelleanlegg i Norge er installert på Kiwi, Auli og er et bygningsintegrert anlegg som gir et tett taktekke. Anlegget har fått fått mye omtale i media, og her skriver ingeninørnytt om prosjektet: http://www.ingeniornytt.no/energi/skandinavias-stoerste-bygningsintegrerte-solcelleanlegg

Andre sertifikater

Eltec industri standard inverter service. Suiss Solaire Sunstyle bipv. Santon DC security fire switch system.
approved tsmc solar CIGS. PV-Sol solar power software user. Sertified passiv house consultant (inst. Darmstadt)