Saga Energy AS

Stavanger baserte Saga Energy tilbyr prosjektering, salg og installasjon av solcellesystem, solfanger, back-up batteripakke, vindmøller samt kartlegging og montasje av bil- og busslading. Vi tar hånd om hele prosessen.

Saga Energy AS
Energiveien 20
4056
Tananger

93482929

www.sagaenergy.no

Stavanger baserte Saga Energy tilbyr prosjektering, salg og installasjon av solcellesystem, solfanger, back-up batteripakke, vindmøller samt kartlegging og montasje av bil- og busslading. Vi tar hånd om hele prosessen. Er du interessert i smartere energiløsninger for ditt nybygg? Både solfangere og solceller kan ha en plass i energimiksen for ditt nye hus.

1) Ulike solcelleanlegg på privathus og gårdsbruk fra 2,8 til 50 kWP på østlandet og vestlandet.

2) Saga energy har avtale med Delta electronics-gruppen, der vi har tilgang til ressurser og utstyr. Delta omsetter for over 80 milliarder i året, og leverer både, solcelleomformere, bilelektronikk, litiumbatterier og hurtigladere til elektriske biler.

3) Forus ladested
Konseptstudie støttet av Enova for lading av 200 elbiler i Forus parkering sitt parkeringshus, samt hurtigladere for drosje, buss og privatbiler utenfor. Problemstillingen er dynamisk effektregulering og tilgjengelig effekt for et anlegg som vil ha maks strømtrekk på mange MW. Saga energy står for energiteknologi ved å se på energi fra sol, vind, biogass og fra strømnettet. I tillegg har vi ansvar for sakteladingen av de 200 bilene, noe som inkluderer V2G-løsninger. I de andre delene av prosjektet står Meshcrafts, Universitetet i Tromsø, Delta electronics og Universitetet i Stavanger ansvarlig.

5) Standalone solcelle- og batteriinstallasjoner for Sele kalk på Evje

6) Presentasjon rundt slukking og brannsikring av solcelleanlegg for Rambøll, på teknisk fagdag. Kontaktperson Mari Pleym.

7) Samarbeid med professor Chunming Rong ved Universitetet i Stavanger om innhenting av produksjonsdata fra våre solcelleanlegg for å drive energiplanlegging og utarbeide prognoser for energiproduksjon.

8) Samarbeid med Anergy og NMBU på Ås, rundt energibrønner og kombinasjon av dette med strøm fra solceller.