Ressurs og Miljø AS

Ressurs og Miljø AS prosjekterer, leverer og installerer solenergisystem for varme og elektrisitet, på alle tak og fasader inkludert BIPV. Vi installerer på Østlandet, men er også behjelpelig med prosjektering og levering til resten av landet.

Ressurs og Miljø AS
Østre Aker vei 17
Oslo
0581

92899101

ressursogmiljo.no

Ressurs og Miljø ble etablert i 2010 og jobber med fornybar energi og energiøkonomisering. Vi jobber for en bærekraftig energiforvaltning i industribedrifter, annen næring, kommuner/fylkeskommuner og boligmarkedet.
Våre rådgivere i besittelse av en bred og tverrfaglig kompetanse som gjør selskapet i stand til å se helhetlige energieffektive løsninger. Vi har bred fagkunnskap innen fornybar energi, med hovedfokus på solenergi.

- BIPV solcelleanlegg for fasade, Østlandet
- Totalleverandør av solcelleanlegg for fasade og tak, Oslo
- Forprosjekt for solcelle- og solfangeranlegg, Østlandet
- Forprosjekt for solfangeranlegg i fjernvarme, Østlandet
- Forprosjekt for solcelle- og solfangeranlegg for hotell i Vest-Afrika
- Veileder for rammebetingelser for installering av solcelleanlegg
- Kursvirksomhet innen solenergi