Rambøll Norge AS

Rambøll er Nordens ledende leverandør av rådgivningstjenester innen områder som energi og klima, miljø og natur, industri, olje og gass, transport og infrastruktur, i tillegg til bygg og design.

Rambøll Norge AS
Hoffsveien 4
Oslo
0275

22 51 80 00

www.ramboll.no/con...

I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring.
Siden starten av 1990 tallet har Rambøll vært involvert i mer enn 20 store solvarme prosjekter med totalt mer enn 200,000 m2 solfangerareal. Referanselisten inkluderer 15 av de største anleggene i Skandinavia. Rambøll også vært involvert i prosjekter med sol PV med elektrisk output på opp til 46 000 kWh årlig.
Vi utfører alt fra mulighetsstudier til detaljprosjektering, dette innen solenergi til oppvarming og strømproduksjon på anlegg knyttet til enkelt bygg, felles energi løsning for flere bygg og større energisystemer.
Kontakt: Camilla Torp: cbtosl@ramboll.com, tlf. 950 63 567.
Vi er opptatt av at hele energisystemet, fra produksjon via distribusjonssystem til forbruker, planlegges sammen slik at samspillet og energiutnyttelsen blir optimal.

* Akershus Energipark - Solfangeranlegg på Lillestrøm. 13 000 m2 solfangere. http://akershusenergi.no/kunder/ae/cms.nsf/$all/345EB235D84BB510C1257AF70030FF3B

* Vojens fjernvarme, 70.000 m2 solfangere med 200 000 m3 damvarmelager: http://www.vojensfjernvarme.dk/