Norsk Energi |

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap med spesialkompetanse på termiske energisystemer. Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor solvarme og fornybar energi, alt fra rådgiving og mulighetsstudier til prosjektering og oppfølging.

Norsk Energi
Hoffsveien 13
0212
Oslo

22071800

www.energi.no

Norsk Energi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring. Vår spesialkompetanse er termiske energisystemer.

Typiske tjenester vi kan utføre innen solenergi:

- Mulighetsstudier for solfangeranlegg
- Prosjektering av solfangeranlegg
- Utarbeidelse av støttesøknader til Enova
- Muligheter for akkumulering og sesonglagring av solvarme

Norsk Energi har hovedkontor på Skøyen i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen, Gjøvik, Arendal, Stavanger og Fredrikstad. Sammen utfører vi flere hundre små og store oppdrag i året for private og offentlige oppdragsgivere.

Forprosjekt solfangeranlegg i Grimstad (2008) – 1400 m2 solfangere på taket til Campus Grimstad ifm nytt bygg til Universitetet i Agder. Prosjektet ble ikke realisert grunnet mangelfull økonomi da

Forprosjekt og Enovasøknad solfangeranlegg på Lillestrøm (2008 og 2009/2010). Norsk Energi utarbeidet et forprosjekt ifm utbygging av det termiske solfangeranlegget hvor vi belyste tekniske og økonomiske aspekter ved å benytte solfangere i et fjernvarmesystem. Basert på dette forprosjektet ble det videre utarbeidet en Enovasøknad rettet mot programmet «Introduksjon av ny teknologi». Prosjektet ble støttet som pilotprosjekt fra Enova og oppstart varmeleveranse var 2013.