Norconsult AS

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
Sandvika
1338

+47 67 57 10 00

www.norconsult.no

Norconsult har et sterkt tverrfaglig miljø med kompetanse innen solstrøm og solvarme, og vi har utredet flere solenergisystemer, både til bygningsintegrering og storskala energiproduksjon.

Vi gjennomfører prosjekter fra skissefase til og med oppfølging etter at prosjektet er etablert.

Brynsengfaret skole - fasadeintegrerte solceller (1000 m²) - ikke bygget per 2015-02-03.

http://www.vvsaktuelt.no/brynsengfaret-far-solcellefasade-81140/nyhet.html