Multiconsult |

Multiconsult tilbyr rådgivning i alle faser av et solenergiprosjekt, fra ide til kWh. Har du spørsmål knyttet til om solenergi passer i ditt prosjekt, eller trenger du hjelp til design, innkjøp eller overtagelse så kan vi bistå deg.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
Oslo
0213

21 58 50 00

www.multiconsult.n...

Multiconsult tilbyr multidisiplinær rådgivning til både offentlige og private kunder med aktiviteter innenfor solenergi. Våre konsulenter har lang erfaring innen solenergi og vi tilbyr våre tjenester i hele størrelsesspekteret og i alle prosjektfaser. Vi bistår våre kunder enten det er snakk om bruk av solenergi i og på bygg, eller i form av store solenergiparker. Innen byggsektoren kan vi bistå helt fra skissefasen, slik at utforming av bygg og/eller arealplaner er tilpasset bruk av solenergi. Vi gjør også utredninger av det tekniske og økonomiske potensialet for bruk av solenergi på nye eller eksisterende bygg, i tillegg til at vi bistår med innkjøp og overtagelse. Videre hjelper vi systemleverandører med detaljert design av anlegg. Prosjektutvikling og realisering av store solparker i MW-klassen kan vi også bistå med. Sammen med vårt økonomiteam utfører vi også overordnede strategiske analyser, både i Norge eller utlandet. Solenergi er ellers tett knyttet til smart-grid.

Campus Evenstad 70 kWp - Forstudie, innkjøp og overtagelse
Håkonsvern (Depotbygget, ZEB) - Innkjøp og overtagelse, 81 kWp
Vabakjen 7 - Skissestudie, innkjøp og overtagelse, 200 kWp
ASKO Vestby - tredjepartskontroll, 370 kWp
ZECO - Prosjektutvikling av 5 MWp solkraftverk på Zanzibar. Site evaluation, predesign, yield study, business model
SunErgy - Due Diligence ifm kapitalutvidelse
Mer informasjon her; http://www.multiconsult.no/tjenester/solenergi-bygg/