Ivar Lærum AS

Rørlegger/Energirådgiver med hovedvekt på varmefordeling

Ivar Lærum AS
Eikenga 13
0579
Oslo

22 65 21 65

www.ivarlaerum.no

I bransjen siden 1949

Mange små anlegg privathus