Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter solvarmeanlegg gjennom Bioenergiprogrammet.
Solvarmeanlegg kan støttes når:
- Solvarme er koblet sammen med et biobrenselanlegg for varmesalg eller gårdsvarmeanlegg
- Søkeren er bønder og/eller skogeiere eller små selskap

Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158
Oslo

22 00 25 00

www.innovasjonnorg...

Innovasjon Norge støtter solvarmeanlegg gjennom Bioenergiprogrammet.
Støttesatser i Bioenergiprogrammet:

Anlegg for varmesalg
Inntil 40 % tilskudd
Maks. 6 mill kr og 2 MW effekt

Gårdsvarmeanlegg
Inntil 33 % tilskudd
Til Næringsformål: Maks. kr 400 000
Til bolig: Maks. kr 30.000 (ved) /kr 40.000 (flis)

Les mer:
http://solenergi.no/solvarme-bioenergiprogrammet/
http://www.innovasjonnorge.no/bioenergi