Hjellnes Consult as

Hjellnes Consult as er et ledende tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma med rådgivere som har spesialkompetanse på solenergi. Vi bistår helt fra mulighetsstudie og konseptutvikling til prosjektering, gjennomføring og oppfølging av prosjektene.

Hjellnes Consult as
Plogveien 1
0679
Oslo

+47 22 57 48 00

www.hjellnesconsul...

Hjellnes Consult as er et ledende tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma som arbeider innen markedsområdene Bygg og Eiendom og Infrastruktur og Miljø. Konsernet har til sammen ca. 230 ansatte og er aktive i Rådgivende Ingeniørers Forening med RIF-godkjente rådgivere innen alle våre fagområder. Hjellnes Consult påtar seg, alene eller i nært samarbeid med andre, ansvaret for helheten i prosjektene. Vi har lang erfaring med rådgivning og prosjektering av svært energieffektive bygg, og bistår gjerne byggherrer med å oppfylle ambisjoner som passiv-, null- eller plusshus. Vi gir råd helt fra tidlig konsept- og designutvikling og utfører simuleringer, lønnsomhetsanalyser, klimagassberegninger og detaljprosjektering av løsninger for lokal fornybar energiproduksjon i byggene, herunder solvarme- og solcellesystemer.

Fornebu S - verdens første kjøpesenter med BREEAM-klassifisering "Outstanding". Solceller en del av energiløsningen. Roller Hjellnes Consult: RIV, RIVA, RIEnergi, BREEAM, ITB.

Postadresse

Postboks 91, Manglerud
0612
Oslo