Hafslund Nett

Hafslund Nett tilbyr en avansert måler som kan registrere både strømforbruk og strømproduksjon, slik at kunden får betalt for strømmen som leveres til nettet. Denne ordningen kalles Plusskundeordningen