Grønn Teknologi Norge |

Grønn Teknologi Norge bidrar til utvikling av livskraftige samfunn, hvor integrering av fornybare energiløsninger er en del av dette. Vi påtar oss alt fra mulighetsstudier, til prosjektledelse og til prosjektering av systemløsninger.

Grønn Teknologi Norge
Angerstveien 23
1349
Rykkinn

45860900

www.gtnorge.no

Grønn Teknologi Norge utfører oppdrag med prosjektering, rådgivning og prosjektledelse for bl.a. integrering av enkle eller sammensatte fornybare energiløsninger. Vi utnytter SMART-styring og IoT (Internet of Things) der det er fordelaktig. Vi bidrar også til gode ladeløsninger for borettslag/bilpooler.

Videre jobber vi med å synliggjøre energieffektiviseringstiltak, vedlikehold- og oppgraderingsbehov for bygg/byggteknikk, samt utvikling av konseptuelle "grønne" løsninger som f.eks. "få natur inn i bygg", øke innsyn av dagslys, estetikk, dyrevelferd o.a.

Grønn Teknologi Norge selger ingen produkter, og er således ikke bundet til spesifikke leverandører. I en tid med en rivende teknologisk utvikling kommer denne uavhengigheten kunden til gode. Vi finner gode tekniske løsninger på tvers av leverandører, setter opp budsjett, gjennomfører anbudsprosesser, kvalitetssikrer entreprenører m.m. Kunden velger hvor omfattende de ønsker det, og får god oppfølging underveis.

Et utvalg av prosjekter:

# BOLIGHUS, BÆRUM
* løsninger for å ta et bolighus off-grid med fornybare energiløsninger
* utskiftning eller utnytting av nåværende oljefyr

# BORETTSLAG, BÆRUM
* solstrøm dedikert for oppvarming av felles varmtvann
* salg av overskuddsstrøm og utnyttelse av elsertifikater

# GÅRDSBRUK, MODUM
* mulighetsstudie for utnyttelse av fornybare energiløsninger
* integrering av et solvarmeanlegg automatisk mot et eksisterende vannbåren energianlegget matet via en vedkjele

# BORETTSLAG, GAMLEBYEN, OSLO
* prosjektledelse for installering av nye balkonger med tilhørende elektriske installasjoner
* planlagt tynnfilm i deler av balkongglasset for strømproduksjon til fellesarealer, samt brukt i kombinasjon for å hindre innsyn (styret måtte dessverre omprioritere grunnet uforutsette hendelser)

# BOLIGHUS, FØRDE
* engasjert i planleggingsstadiet av nytt plusshus
* integrerte solstrømpaneler i taket med strømproduksjon i kombinasjon med smartstyring

# BORETTSLAG, GRÜNERLØKKA, OSLO
* prosjektledelse for renovering, energieffektivisering og brannsikring av gårdsbygget
* utarbeidelse av en solstrømløsning på takflaten med strømproduksjon til fellesarealer og felles varmvannstanker

# GÅRDSBRUK, FREDRIKSTAD
* konseptutredning for utvikling av tomt og driftsbygninger, fornybare energiløsninger og energieffektiviseringstiltak

Andre sertifikater

* Permakulturkonsulent, 2019

* Energirådgiver, 2013

* Installasjon av bioenergianlegg i varmesentralen, 2013

* Solvarmeanlegg - vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer, 2013

* Prosjektstyring m/RISK-analyser, 2012

* Solstrømanlegg,