Enova

Enova gir økonomisk støtte og rådgivning.

Enova
Professor Brochsgt. 2
7030
Trondheim

800 49 003 / 73 19 04 30

www.enova.no

Enova har egne finansieringsordninger for næring og privat. Se enova.no for ytterligere informasjon

Enova trekker fram gode historier på www.enova.no/innsikt/historier