Enøkplan as |

Enøkplan as er energirådgiver i Midt-Norge med hovedfokus på tidsmessig energiforsyning i bygg. Vi er stadig oppdatert på forkriftsmessig energiforsyning både i henhold til TEK og lavenergistandard NS 3700 og 3701.

Enøkplan as
Prinsens gt 39
7011
Trondheim

94329442


Enøkplan as er et energirådgiverfirma med omfattende fagnettverk i inn og utland. Vi er opptatt av helhetlig tankegang i våre prosjekter og vil gjerne overta våre oppdragsgivers utfordringer i forhold til energi og miljø. Vi har i lengre tid hatt fokus på solenergisystemer og har fortiden flere prosjekter hvor solenergi er integrert i energiforsyningen.