Energima Solel AS

Energima Solel er en totalleverandør av komplette solenergiløsninger spesielt tilpasset norske forhold.
Energima Solel leverer løsninger som signaliserer og bekrefter vårt miljømessig samfunnsansvar.

Energima Solel AS
Fornebuveien 50
1366
Lysaker

46623071

www.solel.no

Energima Solel AS benytter markedets nyeste, utprøvde lagringsteknologi og dermed maksimeres utnyttelsesgraden av oppsamlet elektrisitet. Dette minimerer behovet for mating av overskuddsstrøm til strømnettet. Slike løsninger vil medfører lavere strømutgifter totalt sett.

Energima Solel har flere gode referanser. Også morselskapet Energima gjennomfører analyse og rådgivningsprosjekter som berører PV og sol termisk. Ta gjerne kontakt for detaljer.

Andre sertifikater

NGBC - Norwegian Green Building Council

Ansvarsrett for sentral godkjenning

Miljøfyrtårn

Rådgivere godkjente som BREEAM-NOR AP