Energibygg AS |

Energibygg er et mindre energikonsulentselskap som er velegnet til å påta seg mellom- og småskala oppdrag på tvers av landet.

Energibygg AS
Oscars gate 27
0352
Oslo

415 44 500

www.energibygg.no

Energibygg AS ble etablert i 2010 og tilbyr tjenester knyttet til energi i bygg. Våre rådgivere har høy kompetanse innen et bredt fagfelt og kan bidra på mange områder i et prosjekt. Vi har kontor i Oslo, Hamar og Horten med store og små oppdragsgivere fra hele landet. Våre primære tjenester er energirådgivning/-kartlegging, tetthetskontroll og termografering. Vi gjør også mer avansert beregning og simulering av energibruk i nye og eksisterende bygg, samt energimerking. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, fleksibilitet og løsningsvilje.

Henviser ikke til referanseprosjekter

Postadresse

St.Jørgens gate 1A
2315
Hamar