Ekeberg Arkitektkontor

Ekeberg Arkitektkontor arbeider for å forene praktiske løsninger med estetisk byggeri og fornuftig energibruk.

Ekeberg Arkitektkontor
Brannfjellveien 24
1181
Oslo

48277842

www.brahus.no

Ekeberg Arkitektkontor har dibk-godkjenning som ansvarlig søker og prosjekterende innenfor bygg, arkitektur og landskap. Kontoret arbeider særlig med eneboliger, hytter, til- og påbygg og bruks- og fasadeendringer inkludert loftsinnredninger og takoppløft.

For mindre prosjekter som garasjer o.l. kan vi også være ansvarlig for utførsel. Vi samarbeider med flere byggmestere, ingeniørfirmaer og utførende innenfor vann, varme og solenergi.

Primært tar vi oppdrag i Oslo og omegn og i Østfold på strekningen Oppegård – Hvaler. En viktig del av virksomheten er å utvikle en ny lavenergi enebolig. Dette er et prosjekt for salg på Brekke/Kirkøy, Hvaler. Se www.brahus.no

Kontoret utfører også utredninger og artikkelskriving innenfor temaer som byplan, utvikling, areal- og transportplanlegging og estetikk og arkitektur inkludert energi- og materialbruk,