COWI AS

COWI tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester for solenergianlegg, både anlegg for solvarme og solceller. Vi tilbyr potensialstudier, lønnsomhetsvurderinger, konseptbeskrivelser og detaljprosjektering.

COWI AS
Grenseveien 88
Oslo
0663

+47 02694

www.cowi.no

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Som en del av COWIgruppen, med 80 års erfaring og ca 6200 med-arbeidere, har vi kompetanse og kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt. Slik skaper vi langsiktige verdier for samfunnet, enkeltmennesket og våre oppdragsgivere.

Vår visjon er å skape bærekraftig grunnlag for morgendagens samfunn. Vi skaper merverdi for kunder, brukere og samfunnet som helhet gjennom kompetanse, kapasitet og 360° tilnærming.

Nytt Folkehelseinstitutt:
Ca. 40.000 m2 nybygg, laboratorier og kontor. Ca. 9000 m2 rehabilitering av vernede bygninger (til Passivhusnivå)Nybygget er planlegt med 4000 m2 fasadeintegrerte solceller. Dette gir et bidrag til bygniingen på over 4 kWh/m2. Prosjektet har som ambisjon at byggene skal være i front med hensyn til energi og miljø ved ferdigstillelse. Dette krever fleksible og fremsynte løsninger som kan møte fremtidige krav og muligheter.
For ytterligere prosjektinformasjon, se: http://www.arkitektur.no/nybygg-og-rehabilitering-nasjonalt-folkehelseinstitutt

Frydenhaug Skole:
Termisk energiproduksjon fra vann til vann-varmepumpe, som dekker energibehovet til transmisjon, infiltrasjon, varmt tappevann og oppvarming av basseng. Oppvarming av varmtvann får også tilskudd fra solfangere på taket. Solfangere kan også levere temperert vann direkte til bassengfujnksjoner. Det nye bygget oppnår energiklasse A. Energimål i prosjektet: levert energi lavere enn 37 kWh/m2/år.
For ytterligere prosjektinformasjon, se: http://www.arkitektur.no/frydenhaug-skole