Boligenergi AS

Boligenergi er totalleverandør av smarte og kostnadseffektive energiløsninger i nye og eksisterende boligbygg. Vår kompetanse er energireduksjon (ENØK) og energiproduksjon (fornybar energi).

Boligenergi AS
Smeltedigelen 1
Oslo
0195

22891300

www.boligenergi.no...

Boligenergi AS ble etablert i 2013 med OBOS og AF Gruppen som eiere. Vår hovedvirksomhet er energirådgivning, energientreprenør aktiviteter og oppfølging av leveranser gjennom service og driftsavtaler på tekniske anlegg.

Boligenergi AS er opptatt av hvordan vi kan redusere energibruk, tette energi-lekkasjer og hvordan vi produserer og distribuerer energi på en effektiv og lønnsom måte. Våre anbefalinger om fornybar energiproduksjon basert på sol, vind, varmepumper teknologi, pellets eller bio-olje er alle basert på en analytisk vurdering i kombinasjon med teknisk- og økonomisk gjennomførbarhet. Vi er godkjent rådgiver til Klima - og energifondet i Oslo kommune samt har gode relasjoner med Enova.

Nedre Silkestrå - EPC fase 1: http://boligenergi.no/2016/1781/epc-i-norske-boligselskap
Grøndalsbakken borettslag - Avtrekksgjenvinnig: http://boligenergi.no/2016/1747/det-ligger-i-lufta-pa-elverum
Kragskogen terrasse: http://boligenergi.no/emne/energieffektivisering-enok

Postadresse

Pb 6272 Etterstad
0603
Oslo