Arcticnor AS

Prosjektering, leveranse og utleie av null – utslippsløsninger for anlegg- og byggeplasser

Arcticnor AS
Veumåsen 21
Duken
3133

94030801

www.arcticnor.no

Selskapet ble stiftet i 2015 og solgt til dagens eier i 2017. Selskapet har etter eierskiftet lagt om forretningsstrategien og endret navn til ArcticNOR AS.

Vår strategi er å bli foretrukket samarbeidspartner og leverandør til byggebransjen i Norge gjennom å prosjektere og levere miljøvennlige løsninger etter prinsippet om nullutslipp.

Vår klare anbefaling er å velge bærekraftige nullutslipps løsninger i dag, i stedet for både fossil og fossilfrie løsninger.

Diverse prosjektering utført for:
- ABB AS
- BREVIK ENGINEERING AS
- ENWA AS
- KANFA AS