Aktivhus Entreprenør AS

Aktivhus har som mål å bygge energi- og klimanøytrale bygg samtidig som godt inneklima og miljøhensyn ivaretas. Aktivhuskonseptet er derfor basert på en helhetlig plattform hvor energi, inneklima og miljø inngår som tre likeverdige kvaliteter.

Aktivhus Entreprenør AS
Kjelsåsveien 160
0491
Oslo

93407347

www.aktiv-hus.no

Aktivhuskonseptet søker å etablere en bredere og mer helhetlig plattform for hva framtidens bærekraftige byggemetoder skal være.
Aktivhuskonseptet har som mål å bygge energi- og klimanøytrale bygg samtidig som godt inneklima og miljøhensyn ivaretas. Aktivhuskonseptet er derfor basert på en helhetlig plattform hvor energi, inneklima og miljø inngår som tre likeverdige kvaliteter.
Aktivhuskonseptet åpner for et mangfold av løsninger og metoder, vel vitende om at innovasjon er viktig for å utvikle de beste og mest framtidsrettede løsningene. Mennesket og miljøet settes i sentrum og de teknologiske løsningene samt de bo- og livsstilsmodellene som utvikles skal tjene dette formål.
Aktivhus leverer idag boliger som er 0-energihus, og hvor bl.a. solcelleanlegg inngår som et viktig element. Husene bygges med miljøvennlige, klimanøytrale og inneklimasikre materialer. Konstruksjonene er "pustende" (diffusjonsåpne) og ventilasjonen er smart-naturlig.

Postadresse

Postboks 23 Kjelsås
0411
Oslo