Agriel AS |

Agriel AS er et nytt kraftselskap som har fokus på landbruket og på produksjon av billig ny fornybar energi. Medeierskapet gir våre medlemmer og eiere muligheten til å bygge sine solcelleanlegg til kostpris.

Agriel AS
Gardkroken 5
Ørsta
6155

97072117

www.agriel.no

Ved å introdusere en kostprismodel, ser vi allerede at våre medeiere kan handle utstyr på øverste hylle til laveste pris. Dette øker verdiskapingen og ROI til våre medlemmer/medeiere.
I tillegg til at våre kunder får øket ROI, får de også muligheten til å bli med i vårt landbruksnettverk av gårder. Dette vil på sikt gi en øket verdi og en mulighet til å få bedre priser for salg av solstrøm til kraftmarkedet.
Det er i disse dager mulig å tegne seg for aksjer i Agriel dersom du kvalifiserer til dette. Besøk våre hjemmesider og les mer der. Velkommen skal du være.

46 prosjekter
Største: 130 kWp
Minste: 4,2 kWp
Gjennomført i samarbeid med NTE Marked AS og Haugaland Kraft AS