AF Energi & Miljøteknikk

AF Energi & Miljøteknikk er en av Norges fremste energientreprenører. Vi gjennomfører prosjekter over hele Norge, for både private og offentlige aktører.

AF Energi & Miljøteknikk
Innspurten 15
Oslo
0663

22891100

afgruppen.no/

Vi har bygd opp et av Europas fremste kompetansemiljø på energisystemer. Energiproduksjon skjer i stor grad ved forbrenning av fossile brensler. Selv med et stort potensial i utnyttelse av fornybare energikilder som vind og sol. Ligger det største potensialet i å bruke energi mer effektivt. Vi samler kunnskap og kompetanse for å lede an i utviklingen av smartere og mer energieffektive løsninger. For å få markedet til å velge riktige løsninger, holder det ikke at de er energieffektive, men de må også være økonomisk lønnsomme. Vi kaller det blå miljøeffekt!

Solcelleanlegg OMT 8-10, studentbyen på Kringsjå, kunde SIO

Postadresse

Postboks 6272 Etterstad
Oslo
0603