Elkem Solar AS

Produsenter

Elkem Solar har utviklet en ny, energibesparende metallurgisk prosess for å produsere silisium til solcelleindustrien

EnSol AS

Produsenter

EnSol AS utvikler en nanopartikkelbasert tynnfilm solselleteknologi. Vår Epi solselleteknologi ventes kommersiell i 2017/2018.

EnSol AS er et teknologiselskap som utvikler nye materialer og produkt basert på fysisk fordampning av materialer i en vakumprosess. EnSol samarbeider med universitet i Norge, Danmark og UK.

Institutt for Energiteknikk (IFE)

Forskning

Forskningsinstitusjon med forskning på solenergi

Norut Narvik

Forskning

Forskingsinstitutt med fokus på solenergi

SINTEF Byggforsk

Forskning

Forskningsinstitusjon med forskning på solvarme og solstrøm

UNIK - Universite​tssenteret på Kjeller

Utdanning og kurs

Stiftelse som samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU om undervisning og veiledning av studenter på master- og ph.d.-nivå, i tilknytning til forskningsinstituttene på Kjeller og samarbeidende næringsliv og offentlig sektor

Vetro Solar

Produsenter

Leverandør av solcelleglass til solindustrien.